Retningsstyret Lyd

Industriens Fond støtter med indkøb af udstyr til nyt forskningsprojekt, som skal adressere nye metoder til at modvirke ikke-lineær forvrængning.

Retningen, som lyden fra en højtaler afspilles i, kan kontrolleres ved at styre de mange enheder i højtaleren individuelt. For eksempel betyder det, at man er i stand til at etablere både stillezoner og lydzoner på flersengsstuer på hospitaler. Dog er udfordringen, at kontrasten mindskes mellem stilhed og lyd, hvis enhederne forvrænger ikke-lineært. Det vil sige, at enhederne skaber nye toner, som ikke forefindes i det oprindelige signal, hvilket kan være ødelæggende for styringen af lydens retning.

Fonden støtter forskningsprojektet med indkøb af udstyr, som har til formål at adressere ikke-lineær forvrængning og digitalt modvirke denne forvrængning. Helt konkret vil projektet anvende og videreudvikle markedets nuværende metoder på arrayhøjttalere (et kabinet med mange højttalerenheder) som ikke er forsøgt før.

Metode

For at videreudvikle de anvendte metoder og potentielt lave bedre retningsstyring med højtalere, er det nødvendigt at etablere laboratoriefaciliteter, som kan måle ikke-lineær forvrængning og dennes rumlige fordeling. Således skal Fondens støtte til indkøb af udstyr ses i relation til en øget forskning inden for lyd.

Nuværende forvrængningsfri højtalerenheder er kostbare og billigere enheder lider af større forvrængning. Ved at forske i hvordan man digitalt kan korrigere den ikke-lineære forvrængning, er det hensigten, at prisen kan nedsættes og dermed åbne op for nye muligheder og markeder inden for lydindustrien.

Projektet er forankret på Ingeniørhøjskolen Århus Universitet og udføres i samarbejde med flere danske lydfirmaer.

om projektet

Projektnavn:
Retningsstyret Lyd

Projektejer:
Ingeniørhøjskolen Århus Universitet

Tid:
2013 - 2014

Støttet med:
420.000 kr.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Lars G. Johansen
Lektor, PhD
Telefon: 41 89 32 74
Mail: lgj@iha.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08