Danish-Vietnamese Vocational Pilot

Projektet skal styrke danske offshore-virksomheders effektivitet og konkurrenceevne gennem kompetenceudvikling og uddannelse.

Danske virksomheder som agerer på det globale marked, har ofte afdelinger eller datterselskaber i udlandet. Her konkurrerer man for at tiltrække de bedste medarbejdere, ligesom man gør alle andre steder. I takt med at kompleksiteten i arbejdsopgaver og forretningsrelationer øges, skal virksomhederne sørge for, at medarbejdernes kompetencer er gode og tidssvarende.

Danish-Vietnamese Vocational Pilot (DVVP) skal derfor, med udgangspunkt i den danske erhvervsuddannelsestankegang, skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til danske virksomheder i udlandet og kan bidrage til at forme og kompetenceudvikle de lokale medarbejdere. Projektet tager udgangspunkt i fem danske virksomheder i Vietnam, der indgår i et forløb som baserer sig på tankerne og metoderne i det danske erhvervsuddannelsessystem – altså en blanding af uddannelse og praktik.

Det primære formål med projektet er, at udvikle et generisk koncept for kompetenceudvikling og kompetenceoverførsel mellem danske erhvervsuddannelser og danske virksomheder med produktion og serviceleverancer uden for Danmark. Den generiske model gør det efterfølgende muligt for andre virksomheder, i andre brancher, at udvikle uddannelsesindsatsen på samme måde.

 

Metoder

En af de danske offshore-virksomheders hovedudfordring er adgangen til og fastholdelsen af kompetent arbejdskraft. Den udfordring udgør en central faktor for den danske virksomheds mulighed for succes. Danske offshore-virksomheder må i langt de fleste tilfælde selv opbygge basale kompetencer og færdigheder fra bunden og det er både tidskrævende og omkostningsfyldt. Danish-Vietnamese Vocational Pilot har derfor fokus på at udvikle et effektivt samspil mellem dansk erhvervsuddannelse og danske virksomheder i Vietnam, som systematisk kan forbedre medarbejdernes kvalifikationer i de deltagende virksomheder.

Programmets hovedaktivitet er et 12-måneders uddannelsesforløb for fem danske virksomheder i Vietnam. Forløbet introducerer det danske erhvervsuddannelsessystem i virksomhedernes læringssystem og projektets underaktiviteter kan opdeles i tre komponenter:

 • Komponent 1 har til formål at udvikle og styrke virksomhedernes lærings- og uddannelsessystem. Indholdet har fokus på at træne de uddannelsesansvarlige i virksomhederne, således at de effektivt kan skabe grundlaget for en dansk måde at operere på. Forløbet grundlægger forudsætningerne for at kunne optimere virksomhedernes uddannelsesressourcer.
 • Komponent 2 i projektet træner de deltagende teamledere (2-3 personer pr. virksomhed) i at kunne optimere de mediegrafiske færdigheder og forudsætninger ind i den daglige produktion og arbejdstilrettelæggelse.
 • Komponent 3 er etableret således, at det træner udvalgte Vietnamesiske uddannelsesudbydere til at arbejde i et dansk system, og til at levere læring på de deltagende virksomheder. Det vil gøre de danske virksomheder i stand til fremadrettet og kritisk at tilkøbe relevante uddannelsesprogrammer inden for især fagtekniske discipliner, som allerede udbydes i Vietnam.

 

Målsætninger

Programmet har følgende målsætninger:

 • Udviklingen af den generiske model:
  • At der er sket en solid afprøvning af læringsmodellen, således at erfaringer og metoder kan formidles gennem et web-baseret materiale til andre virksomheder.
  • At der er udviklet en model for off-shore virksomheders systematiske styrkelse af egen læringskultur og evne til eventuelt at involvere lokale uddannelsesudbydere.
    
 • De deltagende virksomheders uddannelses- og træningssystem:
  • At de deltagende virksomheder er blevet i stand til at opbygge en systematisk læringsplan, der styrker kvalitetskultur og effektivitet i virksomheden.
  • At virksomhederne i højere grad end tidligere er i stand til at anvende uddannelse og læring direkte i produktionssystemet.
  • At virksomhedernes evne til at kvalificere og kravspecificere brugen af lokale uddannelsesudbydere højnes og projektet udvikler en vejledning hertil.

Deltagerne bliver testet forud for deres deltagelse i forløbet, og umiddelbart efter uddannelsesforløbets afslutning. Hermed gennemføres en præciseret vurdering af de kompetencer deltagerne har opnået – herunder en kvalitativ vurdering af den effekt uddannelsesforløbet har haft på virksomhederne.

Helt overordnet er der således tre udkommer af projektet. For det første, så skal der opbygges en global uddannelsesrelation mellem danske erhvervsuddannelser og danske off-shore virksomheder. For det andet, så skal deltagende danske virksomheder effektivt få styrket deres læringskultur og læringssystem, så de styrkes i den medarbejderudvikling som deres placering i en anden kulturel kontekst stiller dem overfor. At effekten kan måles i bedre kvalitet, optimering af uddannelsesressourcer og sidste ende forbedret konkurrenceevne. For det tredje, så skal der udvikles en uddannelsesmodel, som generisk kan bruges i samarbejdet mellem danske erhvervsuddannelsesudbydere og danske virksomheder, og herunder til brug for andre uddannelsesudbydere og virksomheder, herunder andre sektorer.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Danish-Vietnamese Vocational Pilot

Projektejer:
Syddansk Erhvervsskole

Tid: 
2015-2016

Støttet med: 
1,5 mio. kroner

rapport

Projektet er udmundet i en rapport, hvor resultaterne fra projektes uddannelsesprogram The Company Instructor Programme (CIP) for danske SMV'er i Vietnam præsenteres. Rapporten kan læses gennem nedenstående link: 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Henrik Hjorth
Seniorkonsulent
Telefon: 40 16 51 80
Mail: hehj@ucl.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Karen Agnethe Harild
Projektchef
Telefon: 33 37 62 09
Mail: kah@industriensfond.dk