Nye standarder i vindindustrien

Projektet skulle styrke arbejdet med standarder i danske virksomheder. Det skulle blandt andet give vindindustrien first-mover-fordele på verdensmarkedet.

Projektets formål var at styrke arbejdet med standarder og øge testfagligheden hos danske virksomheder, fortrinsvist for virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, men på længere sigt også virksomheder i andre industrier. Projektet er nu afsluttet og resultater kan læses i projekts afsluttende rapport.

Projektet adresserede en udviklingstendens, der går på, at ansvar og opgaver flyttes længere ned i værdikæden, og at flere virksomheder arbejder sammen om at tilbyde samlede systemløsninger og derfor har brug for nogle redskaber til at organisere værdiskabelsen.
 

metode

Projektet bestod af to delprojekter, der på hver sin måde arbejdede med standarder.

Det ene delprojekt handlede om at udvikle mere præcise designkrav, test og dokumentationsværktøjer for udvalgte delsystemer i en vindmølle og øge testfagligheden hos virksomheder der arbejder inden for disse områder. I projektet bruges udviklingsarbejdet med design og test, som en platform for samarbejde om produktudvikling.

Dansk Standard ville arbejde for, at nye tiltag indarbejdes i det internationale standardiseringsprogram på vindmølleområdet. Hvis danske virksomheder, der leverer til industrien, bliver stærkere i test og produktion og tilmed får en firstmover-fordel i forhold til gældende internationale standarder, vil både fabrikanter og underleverandører få en øget konkurrenceevne.

Grundkernen i arbejdet kan efterfølgende videreføres til andre industrier. GTS-instituttet FORCE Technology relaterer projektets resultater til andre brancher og innovationsnetværk. Erfaringer og cases fra projektet vil desuden indgå i undervisningen af ingeniører på DTU med henblik på at øge deres kompetencer inden for området.

Det andet delprojekt handlede om at udvikle kvalitetskontrolprocessen Advanced Product Quality Planning (APQP) til vindindustrien. APQP har haft en afgørende rolle for bilindustrien i forhold til at sikre, at nye generationer af biler til stadighed bliver billigere og bedre. Kravene til vindmøllers kvalitet er anderledes end for biler, hvorfor APQP ikke kan overføres direkte fra bilindustrien til vindmølleindustrien, men skal tilpasses industriens særlige behov. Men der er sammenlignelige tendenser og gevinster.

I samarbejde med et eksisterende netværk af danske producenter og underleverandører blev der udviklet en vindspecifik APQP-standard. Denne blev omsat til et træningsforløb, som undervisere og konsulenter efterfølgende kunne tilbyde til alle virksomheder, der leverer til vindindustrien.

Alle dele af projektet blev gjort open source, så eksisterende kursusudbydere inden for standardisering kan tilbyde certificerede kommercielle forløb efter projektets udløb.
 

resultater

Den langsigtede effekt af projektet forventes at være, at virksomheder i vindindustrien bliver mere konkurrencedygtige på det globale marked, og at virksomhedernes øgede testfaglighed også påvirker dem positivt i andre samarbejdsrelationer. Denne effekt blev belyst gennem evaluering af virksomhedernes egne forventninger til fremtidig performance som følge af øget testfaglighed og standardisering.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Nye standarder i vindindustrien

Projektejer: 
Wind Denmark

Tid: 
2015-2017

Støttet med: 
5,4 mio. kroner

Hjemmeside:
www.apqp4wind.org

MANUAL

Projektet har i forbindelse med delprojektet APQP4Wind oprettet en hjemmeside, hvor hele industrien kan få indblik i projektet, og udgivet en manual, der skal være med til at sikre ensartede og transparente standarder i produktionen af vindmøller. Ved at besøge hjemmesiden kan der læses et preview af manualen samt meget mere om projektets aktiviteter og resultater. 

AFSLUTTENDE RAPPORT og Evaluering

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport samt i en slutevaluering. Rapporterne kan læses nedenfor.

Slutevalueringsrapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kim Nedergaard Jacobsen
Projektchef
Telefon: 22 28 20 75
Mail: knja@windpower.org

Kontaktperson:
Anja Pedersen
Chefkonsulent
Telefon: 33 73 03 36
Mail: ap@windpower.org

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk