Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0

Større satsning på ressourceeffektiv produktion og produktdesign kan give konkurrencefordele for danske industrivirksomheder.

Formålet med projektet er at få flere danske virksomheder til at opnå markedsandele og konkurrencefordele ved en satsning på bæredygtig og ressourceeffektiv produktion og produktdesign.

Projektet består i praksis af 20 demonstrationsprojekter, hvor der udvikles og implementeres forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0 i danske virksomheder. Disse strategier kan vedrøre introduktion af forskellige bæredygtighedskoncepter, for eksempel en handlingsplan for genbrug, vedligehold eller remanufacturing. Hensigten med demonstrationsprojekterne er at virksomhederne herigennem vil minimere omkostninger eller øge markedsandele.
 

Metode

Projektet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation og virksomhederne får både individuel og netværksbaseret rådgivning og sparring af eksperter, der er tilknyttet projektet – både med udvikling og implementering af en handlingsplan.

Hvert demonstrationsprojekt evalueres i forhold til, hvilken effekt det har haft på virksomhedens miljøindsats, innovationsevne og, vigtigst af alt, konkurrenceevne. På baggrund af case-beskrivelser fra de 20 demonstrationsprojekter udarbejdes inspirationsmateriale og metodevejledninger til virksomheder, konsulenter, brancheorganisationer og lignende.

Med afsæt i materialet afholdes ligeledes en række train-the-trainer-workshops for brancheforeninger, vækstfora og affaldsselskaber hvor det diskuteres, hvordan erfaringerne kan anvendes til at udvikle nye arbejdsområder og rutiner, der kan understøtte udvikling og implementering af virksomhedernes behov.

Ud over informationsmateriale og train-the-trainer-forløb formidles projektets resultater også i en rapport.
 

Målsætninger

Projektets praksisnære karakter forventes at medføre, at de 20 virksomheder får udviklet bæredygtige forretningsstrategier, realiseret konkurrence- og miljømæssige gevinster og at kendskabet til bæredygtig produktion 3.0 spredes i både industrivirksomheder, rådgivere og organisationer af forskellig art. Projektet forventes at blive afsluttet i 2018.

Projektet har udviklet en guide til offentlige indkøbere, som helt konkret giver indsigt i bæredygtige indkøb samt give en vejledning i at stille krav i offentlige udbud, der
tilgodeser både miljøet, brugeren og økonomien. Guiden kan læses nedenfor.

Fire virksomheder i sær har arbejdet målrettet med bæredygtighed og de cirkulære principper. Deres fokus på bæredygtighed starter i designfasen og følger produkterne gennem hele deres livscyklus:

Vraa Dampvaskeri


 

Højer Møbler


 

Gabriel Tekstilvirksomhed


 

Cirkulære forretningsmodeller - Better World Fashion

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0

Projektejer: 
Aalborg Universitet

Tid: 
2015 - 2018

Støttet med: 
6,9 mio. kroner

guide

Projektet har udviklet en guide, som giver indblik i bæredygtige indkøb samt give en vejledning i at stille krav i offentlige udbud, der tilgodeser både miljøet, brugeren og økonomien. Læs guiden gennem følgende link.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Arne Remmen
Professor
Telefon: 99 40 83 18
Mail: ar@plan.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk