Junior Talent Øst

Fagligt stærke elever skulle udfordres yderligere i udskolingen. Den opgave ville projektet Junior Talent Øst løse.

Danske virksomheder efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft. Kun med de rette medarbejdere kan danske industrivirksomheder - og dansk erhvervsliv i det hele taget - klare sig i den globale konkurrence. Det betyder, at talenter skal plejes, så der i fremtiden kommer dygtige medarbejdere ud af det danske uddannelsessystem.

Fagligt stærke elever har brug for faglige udfordringer, inspiration til fremtidig valg af uddannelse og karriere, samt et socialt fællesskab af ligesindede. Junior Talent Øst havde til formål at øge kompetencerne hos de fagligt stærke elever i 8. klasse og 9. klasse og derved sikre, at de udviklede sig og udfoldede det potentiale de var i besiddelse af.

Det skulle ske gennem projektets målrettede aktiviteter og via faglig fordybelse, der opkvalificerede elevernes valg af ungdomsuddannelse og karriere. Aktiviteterne indeholdte aktører som STX, HTX, HHX, EUX, samt udvalgte virksomheder fra dansk erhvervsliv.
 

Metode

Projektet udgøres af én hovedkomponent og én bikomponent. Hovedkomponenten var et program på tre semestre, som eleverne deltog i. Hvert semester indeholdte:

  • Tre dage på en gymnasial uddannelse med særlig vægt på faglig tyngde, udfordringer og fordybelse.
  • Én dag med virksomhedsbesøg, hvor eleverne får inspiration til fremtidigt karrierevalg.
  • Én dag med en større fælles aktivitet med fokus på udvikling af sociale og kreative kompetencer og muligheden for at møde rollemodeller.

Bikomponenten var et tilbud til de grundskoler, der sendte elever til programmet. Grundskolerne modtog materiale, udarbejdet af gymnasielærere, som kunne bruges til at udfordre de fagligt stærke elever med faglig fordybelse. Grundskolerne modtog også målrettede tilbud og arrangementer, som de kunne lade enkelte elever eller hele skoleklasser deltage i.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Junior Talent Øst

Projektejer:
Akademiet for Talentfulde Unge (Øst)

Tid:
2015 - 2018

Støttet med:
1,3 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Afsluttende rapport om Junior Talent Øst

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ellen Smidt-Nielsen
Sekretariatschef
Telefon: 23 80 55 22
Mail: ellen@ungetalenter.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk