EUSO 2017 Copenhagen

Projektet vil øge interessen for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det skal gøres gennem afholdelse af en videnskabsolympiade.

Hvis dansk erhvervsliv skal forblive konkurrencedygtige, så skal uddannelsessystemet også kunne levere de nødvendige naturvidenskabelige kandidater til virksomhederne. Det forudsætter, at man kan rekruttere unge mennesker til de naturvidenskabelige uddannelser på danske erhvervsskoler og universiteter.
 
 

METODE

Skt. Annæ Gymnasium vil derfor afholde den Europæiske Unions Science Olympiade i 2017 (EUSO 2017). Olympiaden skal være med til at styrke og øge interessen for det naturfaglige område hos unge studerende og skal derigennem sikre at tilgangen til uddannelserne stiger. Olympiaden afvikles den 7.-14. maj 2017 i København, hvor der i alt ventes 400 deltagere fordelt på 25 lande. 
 
Målgruppen for EUSO er de mest talentfulde og dygtigste science-elever fra første årgang i gymnasiet fra henholdsvis Danmark og Europa. EUSO afvikles i samarbejde med København Universitet, DTU, Undervisningsministeriet, Foreningen af lærere i matematik, fysik og kemi samt Københavns Kommune.

Olympiaden strækker sig over en uge, og selve konkurrencen afholdes henover to dage, hvor første dag afholdes på Københavns Biovidenskabelige Fakultet (KU-Science) og anden dag på Danmarks Teknologiske Universitet (DTU).

Deltagerne deles op i hold af tre i fagene biologi, fysik og kemi på eksperimentelle og teoretiske færdigheder. Efterfølgende tilbringer eleverne fire timer i et laboratorium med særligt henblik på at løse specifikke opgaver.

Derudover indeholder ugens program også sociale aktiviteter og udflugter, hvor deltagerne får mulighed for at møde unge science-talenter fra andre nationer og danne deres første personlige netværk. 
 
 

MÅLSÆTNINGER

Projektet forventer, at det samlede program for EUSO 2017 er med til at stimulere og fastholde de dygtigste science-elever til fortsat udvikling af deres evner inden for det naturvidenskabelige felt med sigte på en senere forskningskarriere. På længere sigt vil det skabe effekt i forbindelse med det danske erhvervsliv, eftersom der forhåbentligt vil være flere naturvidenskabelige kandidater til disposition.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
EUSO 2017 Copenhagen 

Projektejer:
EUSO Danmark v/ Sankt Annæ Gymnasium 

Tid:
2015-2017

Støttet med:
0,5 mio. kroner

Hjemmeside:
EUSO 2017

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

EUSO 2017 Copenhagen - Industriens Fond

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Hans Marker
Projektleder
Telefon: 36 46 62 22
Mail: hm@sag.dk
 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk