Dreng i Arbejde 2016

Projektet vil hjælpe ressourcesvage drenge til at bevare kontakten til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

Projektet henvender sig til ressourcesvage drenge i alderen 16-21 år, der er faldet fra deres uddannelse og som efterfølgende har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Et etableret samarbejde imellem kommuner, virksomheder og Løkkefonden skal med en fælles indsats skabe trivsel hos drengene ved at træne dem i den positive psykologis karaktertræk for at genskabe troen på sig selv. Endvidere vil de få opøvet disciplin, vedholdenhed og social intelligens med henblik på at kunne fastholde tilknytningen til en uddannelse og senere også til et arbejde.
 

METODE

Gennem målrettet jobformidling skal drengene væk fra gadehjørnet og ind i virksomhederne. Indsatsen starter med virksomhederne, hvor det undersøges, hvilke konkrete kompetencer de efterspørger hos drengene. Som følge af dette skræddersys et uddannelses- og praktikforløb, hvor drengene kan tilegne sig kompetencer og færdigheder, som virksomhederne har udpeget som centrale.

Projektets samarbejdspartnere giver muligheden for jobtilbud og løntilskud, som får drengene i gang. Succesraten er høj fordi drengene er trænet i at møde til tiden og holde ud og tilmed også er kommet i et arbejde de har fundet ud af, at de har kompetencer til.

MÅLSÆTNING

Ambitionen er at bringe antallet af unge drenge på kontanthjælp ned og vise, at der er en ny vej i at aktivere unge, der er i fare for at falde uden for arbejdsmarkedet.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Dreng i Arbejde 2016

Projektejer: 
Løkkefonden

Tid: 
2016

Støttet med: 
0,1 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Dreng i Arbejde 2016 Afrapportering Industriens Fond
 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Henrik Søeberg
Direktør
Telefon: 20 40 14 19
Mail: hs@loekkefonden.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
​Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)