Idrættens Innovationslab

Et nyt innovationslab skal facilitere innovationssamarbejder mellem erhvervslivet og idrætten.

Idrætten har behov for, at iværksættere og virksomheder tænker i nye produkter, services og teknologier, der kan være med til at udvikle sportsarrangementer og idrætsdeltagelse.
Projektet vil derfor etablere Idrættens Innovationslab, hvor idrætten og erhvervslivet kan samarbejde på en ny og mere innovativ måde. Idrættens Innovationslab skal fungere som en platform og et miljø, hvor virksomheder med interesse for sport og idræt kan udvikle forretningsidéer, nye samarbejdsformer og præstere og teste produkter og services i samproduktion med idrættens aktører. 
 
Virksomhedernes gevinst heraf er, at de får en øget brandeksponering ved at være forbundet med idrætten og dermed få adgang til det internationale ry, som dansk idræt har i forhold til at skabe idrætsdeltagelse, hvilket i eksportøjemed skal styrke disse virksomheders muligheder for at skabe vækst og eksport af produkter og services.
 
Idrættens Innovationslab bliver etableret i regi af Dansk Idrætsforbund (DIF). Projektets målgruppe er iværksættere, små- og mellemstore virksomheder, specialforbund og andre idrætsorganisationer i DIF-idrætten.
 
 

METODE

Innovationslabbet består af to hovedaktiviteter, hvor den ene er eventbaseret innovation og den anden er innovative løsninger for øget idrætsdeltagelse: 
 
  • Eventbaseret Innovation:
    Virksomheder får et konkret event, som de skal arbejde hen imod. De skal arbejde med en uomgængelig deadline, da et sportsevent er planlagt flere år før den egentlige afholdelse. Det giver virksomhederne en stram projektplan og nogle veldefinerede målsætninger, der skaber motivation i virksomhederne.
  • Innovative Løsninger: 
    Iværksættere og virksomheder skal indlede innovationsforløb, hvor de udvikler produkter, services og teknologier i samarbejde med idrætten. Formålet med dette er at skabe øget idrætsdeltagelse i Danmark, samtidig med at virksomheder udvikler produkter og løsninger, der kan øge virksomhedens forretningsomfang i Danmark såvel som i udlandet.
 

EFFEKT 

Projektet forventer, at det sætter gang i en udvikling, hvor store sportsarrangementer ikke alene handler om sport, men også kan blive en attraktiv platform for virksomheder, der kan udvikle og lancere nye produkter, services og løsninger.
 
Projektets ambition er at bidrage med ny viden og metoder på de pågældende områder til gavn for fremtidige nationale og internationale arrangementer samt generel idrætsdeltagelse. Ligeledes er det en ambition, at de involverede virksomheder får et styrket udgangspunkt til at eksportere nye og innovative produkter, services og teknologier til udlandet.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Idrættens Innovationslab 

Projektejer:
Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Tid:
2016-2019

Støttet med:
4,2 mio. kroner 

Hjemmeside:
Innovationslab

DIF

Idrættens Innovationslab etableres som et samarbejde mellem Industriens Fond og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Forbundet har eksisteret i mere end 100 år, og over årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så DIF-familien i dag består af 61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer.  Besøg forbundet på dets hjemmeside eller opfølgningen til pilotprojektet DIF Innovation Lab.

KONTAKT:

Projektansvarlig: 
Morten Mølholm Hansen
Adm. direktør
Telefon: 43 26 20 25
Mail: mmh@dif.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk