FORMALIA: LEDELSE

Nedenfor findes al information om frister, ansøgningsproces, skabelon og lignende.

PROJEKTUDVIKLING

Industriens Fond efterspørger gennem en temaindkaldelse viden og redskaber, der kan styrke lederrollen fremadrettet. Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen om ledelse var den 31. januar 2017.
 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages af Fonden. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.
 

BEVILLING

Industriens Fonds bestyrelse har ikke reserveret en andel af sine årlige uddelinger på samlet i omegnen af 130 mio. kroner til temaindkaldelsen om ledelse. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt. Læs om tidligere temaindkaldelser på Fondens hjemmeside.
 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.
 

ANSØGNING

Ansøgningen skullle sendes på mail til LEDELSE@industriensfond.dk og det skulle fremgå af ansøgningen, at projektet vedrører ”Temaindkaldelse om ledelse”.
 

ANSØGNINGSFORMULAR

Ansøgningen skal være på dansk, være højst fem sider og udfærdiges i henhold til ansøgningsskabelonen [hent ansøgningsskabelonen ved at trykke her]. I samme mail fremsendes også et budget [hent budgetskabelonen ved at trykke her], samt CV'er på de udførende partnere, et kort resumé af ansøgningen med fokus på resultaterne og eventuelle andre bilag. Dermed skal forsendelsen indeholde følgende tre filer:

 • Ansøgningen baseret på ansøgningsskabelonen.
 • Budgettet baseret på budgetskabelonen.
 • CV'er, resuméet, samt eventuelle andre bilag i én samlet fil.
   

BUDGET

Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende (se de forskellige faneblade i budgetskabelonen, som vedrører krav til budget og finansieringsplan).
 

HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL?

 • Enkeltpersoner.
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for en enkelt virksomhed.
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
 • Projekter, hvor hhv. studierejser, webportaler, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
 • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.
 • Projekter, der alene fokuserer på kursusaktivitet.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen var den 31. januar 2017 og det skulle fremgå tydeligt, at ansøgningen omhandler temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper. Læs mere i formaliateksten på denne side.

SKABELONER

I forbindelse med ansøgning, kan ansøgningsskema og budgetskabelon downloades her. De beskrives begge yderligere i formalia-teksten på denne side og kan hentes nedenfor.

Indkaldelsesteksten

Ledelse er det altoverskyggende tema i temaindkaldelsen fra Industriens Fond. Læs eller genlæs temaindkaldelsen her.

temaindkaldelser

Læs om Industriens Fonds tidligere temaindkaldelser her på siden.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper, så kan Industriens Fond kontaktes.

Industriens Fond 
Telefon: +45 70 209 208
Mail: info@industriensfond.dk