SMV Crowdsourcing Lab

Innovationskapaciteten i små- og mellemstore industrivirksomheder skulle styrkes ved brug af crowdsourcing.

I Danmark er det hovedsageligt store, globale koncerner, der har taget crowdsourcing til sig, mens mindre virksomheder ikke i samme grad benytter crowdsourcing som en del af innovationsarbejdet. Det efterlader et stort, uudnyttet potentiale i mange små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne har nemlig et behov for konstant innovation for at sikre konkurrenceevnen, men er samtidigt udfordret af, ikke at have så store ressourcer til forretnings- og produktudvikling. 
 
Derfor satte projektet SMV Crowdsourcing Lab sig for at løfte innovationsevnen hos små og mellemstore danske virksomheder ved at benytte crowdsourcing som et supplement til mere traditionelle innovationsaktiviteter. Projektet henvendte sig til danske industrivirksomheder, som oplevede begrænsninger i forbindelse med deres innovationskapacitet, og derfor kunne drage stor nytte af crowdsourcing. 
 
Projektet var forankret hos organisationen Danish Crowdsourcing og udført i tæt samarbejde med Copenhagen Business School og Københavns Universitet. 


Projeket er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses den projektets formidlingsegende rapport.

 
 

METODE 

Projektet samlede 20 små eller mellemstore danske virksomheder fra forskellige brancher i industrien – virksomheder der alle har sammenlignelige udfordringer med crowdsourcing-baseret innovation. Projektet bestod af fire hovedaktiviteter, som indbefatter følgende: 
 
 • Lærings- og træningsprogram: 
  De 20 virksomheder skulle deltage i 6 workshops af 1-2 dages varighed. Her fik deltagerne mulighed for at diskutere og arbejde med spørgsmål og udfordringer for egne professionelle miljøer.
 • Innovationsudfordring: 
  De deltagende virksomheder skulle løse en innovationsudfordring i et konkret crowdsourcing projekt, som er relevant for flere af dem. Formålet var at give virksomhederne en mere hands-on erfaring med crowdsourcing.
 • Netværk: 
  Der skulle vikles en struktur for et bæredygtigt SMV Crowdsourcing netværk.
 • Konference: 
  Projektet afholdte en konference som afslutning, hvor virksomheder fra industrien blev inviteret. Her præsenterede de projektansvarlige og de deltagende virksomheder deres erfaringer og indsigter fra projektforløbet.
 

EFFEKT 

Projektet kom i mål med sine forventninger at udvikle viden og metoder om crowdsourcing i samarbejde med de deltagende virksomheder, herunder kompetencer i forhold til kvalificeret anvendelse af crowdsourcing-baserede innovationsmetoder. Endvidere ønskede man med projektet at facilitere et fremtidigt samarbejde og vidensdeling mellem virksomheder og brancher.
 

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
SMV Crowdsourcing Lab 

Projektejer: 
Danish Crowdsourcing

Tid: 
2016 - 2018

Støttet med: 
3,1 mio. kroner

Hjemmeside:
SMV Crowdsourcing Lab

BESØG PARTNERNE

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Besøg de involverede parter her:
 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

SMV Crowdsoursing Lab rapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kristine Pontoppidan
Project leader
Telefon: 20 30 65 87
Mail: kristine@danishcrowdsourcing.org

Projektansvarlig Industriens Fond:

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk