Dansk AM-Hub

DANMARKS NATIONALE PLATFORM FOR ADDITIV FREMSTILLING, Dansk AM Hub, ARBEJDEr FOR AT ØGE kendskabet til 3D-PRINTTEKNOLOGIEN hos danske virksomheder.

AM Hub har til formål at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem øget kendskab og anvendelse af additive manufacturing til at udvikle nye forretningsmodeller og som et forandringsværktøj, der kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og markant værdiskabelse.

Missionen for Dansk AM Hub, der rent fysisk er placeret i Valby og Herning, er at sætte digital og additiv fremstilling på dagsordenen i Danmark og at sætte Danmark som digitalt fremstilingsland inden for 3D-print og additive manufacturing på verdenskortet.

AM Hub skal således være Danmarks videnscenter indenfor digital og additiv fremstilling, der skal samle danske virksomheder med interesse for additiv fremstilling og økosystemet omkring dem. Formålet er at udvikle og formidle ny viden og indsigt i de muligheder, der ligger i additiv fremstilling, så fremtidens kompetencer opbygges i industrien og det sikres, at ny viden bringes i anvendelse ved udvikling af nye forretningsmodeller og innovative bæredygtige løsninger.

Dansk AM Hub er et nationalt samlingspunkt, med stærke internationale samarbejdsrelationer, og bygger bro mellem aktører og forskellige industrier. AM Hub er etableret som en erhvervsdrivende fond under navnet Danish AM Hub og vil arbejde for at styrke værdi og vækst for dansk erhvervsliv gennem brug af digital fremstilling, nye forretningsmodeller og en innovativ tilgang til bæredygtig produktion og fremtidens behov.
 

AKTIVITETER

AM Hub giver virksomheder og organisationer mulighed for at lære, forstå og eksperimentere med henblik på at skabe nye forretningsmodeller baseret på moderne produktionsteknologier. Herunder også hvordan ledelse og et nyt tankesæt i praksis kan styrke innovation og udvikling gennem digital fremstilling og primært additiv fremstilling.

AM Hub tilbyder blandt andet adgang til værktøjer, kurser og uddannelser, viden og inspiration om forretningsudvikling og innovation gennem nye digitale fremstillingsteknologier og markedsmodningsmodeller. Eksempelvis samler og formidler Dansk AM Hub cases fra industrien.

Dansk AM Hub afholder forskellige arrangementer og er blandt andet vært for afholdelsen af Danmarks årlige AM Summit.

Desuden publicerer AM Hub også Danmarks årlige AM-rapport, der giver en analyse af det danske 3D-printlandskab.

Industriens Fonds bevilling til Dansk AM Hub er med til at udvikle og gennemføre en række specifikke aktiviteter som skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem brugen af blandt andet 3d-print og laser cladding. Til det formål har Dansk AM Hub skabt en lang række programmer og initiativer, der udfordrer, eksperimenterer og dokumenterer, hvordan brugen af moderne fremstillingsteknologi kan tænkes i sammenhæng med nye forretningsmodeller, supply chains, kompetencer, produkter og services samt hvordan teknologien i det hele taget kan skabe innovation, bæredygtig fremstilling, værdi og vækst for virksomheder på forskellige områder i forskellige industrier.

Dansk AM Hub er en samlende organisation og er altid åben for nye partnerskaber og projekter, og kan kontaktes såfremt man har gode idéer, nye betragtninger eller vil invovlere sig i Dansk AM Hubs aktiviteter.
 

MÅLSÆTNINGER

Industriens Fond har - forud for etableringen af AM Hub - gennemført en undersøgelse af og inddraget 3D-printøkosystemet. Derudover er en såkaldt kernegruppe nedsat og interviews med en række små og mellemstore virksomheder er foretaget for at undersøge og konfirmere at projektet blev styret i den rigtige retning til de eksisterende behov i industrien.

Den samlede satsning har et mål om at komme i berøring med mere end 1.000 virksomheder på forskellige niveauer og gennem forskellige aktiviteter. AM Hubs aktiviteter måles løbende og der er igangsat et evalueringsforløb ved projektets opstart. Evalueringen og effektmålingsarbejdet bruges til at dokumentere den samlede effekt af AM Hubs arbejde.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Dansk AM Hub

Projektejer: 
Industriens Fond

Tid: 
2017-2025

Støttet med: 
86 mio. kroner 

Kernegruppe partnere: 
Erhvervsstyrelsen, Teknologisk Institut, Force Technology, DAMRC, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Dansk Industri, Københavns Erhvervsakademi, Mercantec

Samarbejdspartnere:
Wohlers Associated, Fab Denmark, Dare Disrupt, Dansk Design Center, Design Denmark, Nexttech

Hjemmeside:
www.am-hub.dk

Fakta

  • AM Hub er Danmarks nationale platform og paraply for 3D-print og additive manufacturing
  • Industriens Fond har bevilliget 46 mio. kroner til realisering af AM Hub.
  • AM Hub formidler, samler og udvikler initiativer om additive manufacturing i en industrikontekst.

Følg med

Følg med i nyheder fra AM Hub. Det kan gøres ved at melde sig ind i gruppen på LinkedIn eller ved at følge AM Hub på Twitter.

Publikationer

Med en årlig rapport tager Dansk AM Hub pulsen på brugen af additive manufacturing, og hvor erhvervslivet kan finde konkurrencefordele.

 

Værktøjer

AM Hub har igennem virksomhedsforløbet AM Generator specialudviklet værktøjer til idéudvikling med udgangspunkt i virksomhedernes behov, udfordringer og muligheder. 

kontakt

Frank Rosengreen Lorenzen
Direktør for AM Hub
40 99 46 91
Mail: frl@am-hub.dk

Lars Holmegaard
Udviklings- og Projektchef i AM Hub
Telefon: 40 22 25 34
Mail: lh@am-hub.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk