SDU Supercomputer Challenge 2017

I projektet skal studerende arbejde sammen med virksomheder om at finde innovative løsninger på komplekse og datatunge problemstillinger inden for dansk erhvervsliv.

Mængden af data vokser voldsomt og omdannelsen af data til viden kræver hele tiden større computerkræfter og tilsvarende kompetencer. Virksomheder skal dermed være forberedte på at håndtere de enorme dataressourcer og gøre potentialet for den industrielle sektor mere tilgængeligt, for at kunne omsætte dette til vækst.
 
Projektet vil derfor talentudvikle og integrere studerende fra SDUs eScience Centre på tværs af discipliner i dansk industri, hvor de i fællesskab skal omsætte virksomhedernes ressourcer til vækst. Dette gøres ved at afvikle en konkurrence, der engagerer de studerende, og giver dem mulighed for at afprøve kompetencer inden for tunge databaserede problemløsninger.
 
 

METODE 

Konkurrenceforløbet dækker over følgende aktiviteter: 
 
 • Kick Off‐arrangement
  De deltagende virksomheder skal hver især præsentere problemstillinger overfor de studerende, som efterfølgende tilknytter sig til en virksomhed.
 • Undervisning
  De studerende får mulighed for at deltage i kurser udbudt af SDU. Det kan eksempelvis være inden for algoritmer, problemløsning, programmering og lignende. 
 • Programmering
  De studerende programmerer løsningsforslag til virksomheder, hvorefter nogle af dem efterfølgende vil blive kørt på supercomputeren ABACUS 2.0.
  Efter disse aktiviteter afholdes der en finale, hvor de studerende præsenterer deres problemløsningsforslag og programmer, hvoraf der udvælges en endelig vinder. 
   

EFFEKT 

Projektet giver de studerende på Syddansk Universitet mulighed for at få adgang til den nyeste teknologi inden for High Performance Computing, og forventer ligeledes, at de opnår en højere faglighed inden for dette felt. Derudover er konkurrencen med til at etablere solide kontakter til relevante virksomheder i det danske erhvervsliv, og de studerende opnår dermed også en forståelse for, hvad det vil sige at etablere et projekt i samarbejde med en virksomhed.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
SDU Supercomputer Challenge 2017

Projektejer: 
Syddansk Universitet 

Tid: 
2017-2018

Støttet med: 
0,3 mio. kroner

evalueringsrapport

Projektet har udgivet en afsluttende rapport, der opsamler erfaringer og resultater. Rapporten kan læses nedenfor.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

SDU Supercomputer Challenge 2017 - Industriens Fond

ACABUS 2.0 

Læs mere om nogle af de problemstillinger, som supercomputeren ABACUS 2.0 forsøger at løse. 
 

Besøg eScience på SDU

SDU eScience Centret blev etableret i januar 2013. Centret har til formål at stimulere samarbejdet mellem forskere. 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Peter Bækgaard Madsen
Specialkonsulent 
Telefon: 65 50 96 98
Mail: pbm@sdu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08