TEMA: Nye Digitale Forretningsmodeller

Temaindkaldelsen sigter efter, at udvikle ny viden og metoder for virksomheder til at udvikle forretningen digitalt.

Digitaliseringen af virksomheders forretningsmodeller har taget fart gennem de seneste 5-7 år. Aktiviteter som salg, kommunikation og samarbejde foregår digitalt. I digitaliseringsprocessen opstår store mængder data af forskellig karakter, som gennem analyser kan drive innovation, øge salg og styrke kunderelationer.

Digitalisering af forretningsmodellen betyder, at der skal indarbejdes nye rutiner, nye samarbejdsrelationer og nye organisationsformer. Virksomheder får på den baggrund behov for at udvikle nye typer af strategier for deres forretnings udvikling og fortsatte vækst.

Hvor udviklingen inden for B2C er gået stærkt, er anvendelse af digitale forretningsmodeller kun i mindre grad implementeret i fremstillingsindustriens B2B-segment. Alene en øget anvendelse af digitale salgskanaler forventes, foruden øget omsætning, at få disruptiv betydning på virksomheders forretningsmodeller.

I takt med at virksomhedens eksterne relationer i form af for eksempel salgs- og kundeforhold digitaliseres skal virksomhedsledelsen også forholde sig til, hvordan virksomheden skaber værdi ud af disse muligheder, hvilket har betydning for virksomhedens interne organisering, samarbejdspartnere og meget andet.

Industriens Fond ønsker med en temaindkaldelse at udvikle ny viden og metoder, så virksomheder kan udvikle deres forretning digitalt med særlig fokus på de perspektiver, der ligger for virksomheden i at arbejde strategisk med innovation og nye forretningsmodeller, markedsføring, prissætning og nye digitale salgs- og kunderelationer. Det er helt nyt område for mange B2B virksomheder, hvorfor de strategiske beslutninger, der skal træffes, er uden fortilfælde.

Undersøgelser bekræfter, at virksomheder, der starter med eksempelvis websalg, øger deres omsætning og kan bruge det digitale salg som et middel til at forbedre eksisterende produkter og løsninger, påvirke slutkunden og identificere nye typer af kundegrupper. Det handler således ikke kun om at øge volumen af salg, men om at realisere vækstpotentialer langt større end det.

Neden for en række illustrative eksempler på hvilke typer af forretningsudvikling, der kan være projekters omdrejningspunkt:

  • Producenter, der måske allerede sælger delvist via egen hjemmeside, kan lancere produkter på store digitale platforme som for eksempel Amazon, Momondo, eBay, Google eller Alibaba, og derved nå langt større kundegrupper. Danske virksomheder har et uindfriet potentiale ift. sammenlignelige europæiske lande målt på e-eksport via digitale kanaler, og der ligger et stort jobskabelsespotentiale i at øge dette ifølge analyser fra blandt andre brancheorganisationen Dansk Industri (læs mere her). Det stiller nye krav til lagerhåndtering, logistik og engrosvirksomheder.
  • I takt med at flere produktionsvirksomheder knytter services til deres produkt, vil udbredelsen af digitale forretningsmodeller, hvor kundedifferentieret software og services sælges og fornyes digitalt, også blive sædvanligt. Det stiller nye krav til medarbejdersammensætning, prisfastsættelse og karakteren af kundekontakt. Ejerskabet til data og forhold omkring håndteringen af data er spørgsmål som opstår i kølvandet herpå.
  • Når virksomheder springer et mellemled over og eksempelvis begynder at have kontakt med slutbrugeren, og/eller får data for, hvordan produktet indgår i en kontekst, vil der opstå muligheder for at kunne træffe beslutninger på baggrund af data vedr. produktudvikling og dialog med kunder. Dette kræver at data for digitalt salg bliver analyseret og omsat til beslutningsgrundlag.
  • Med introduktionen af nye teknologier, som for eksempel 3D-print, vil der også følge nye digitale forretningsmodeller med. Når virksomheden ikke længere producerer et unikt produkt, men sælger hele eller dele af en idé, som kan printes forskellige steder i verden, opstår helt nye behov for at tænke forretning, services, rettigheder og mersalg. Denne forretningsmodel er utvivlsomt digital, men hvordan den ser ud, er der stadig kun sparsom erfaring med.
     

Særlige forhold

Der vil i vurderingen af projektforslag blive lagt særlig vægt på:

  • At der er fokus på forandringspotentialet for danske virksomheders forretningsmodeller.
  • At der i projektet udvikles ny viden, metoder eller modeller, som kan blive bragt i generel anvendelse hos en bredere kreds af virksomheder.
  • At der enten som et led i, eller en konsekvens af, projektets gennemførelse vil være en sandsynlig effekt på virksomheders værdiskabelse.
  • At der i projektet udarbejdes og anvendes nye og innovative kommunikationskanaler og redskaber til at formidle projektets resultater til virksomheder.

 

FORMALIA

Læs mere om ansøgningsfrister og anden formalia ved at benytte linket nedenfor.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om nye digitale forretningsmodeller, så kan Industriens Fond kontaktes.

Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)