Risikoens Tveæggede Sværd

Projektet vil hjælpe danske virksomheder til at komme succesfuldt ud af risikobetonede beslutninger.

Virksomheder, der går konkurs, har ofte taget store risici i form af sats på nye produkter, nye teknologier, foretaget afgørende investeringer og oparbejdet høj gæld som følge deraf. Men det samme kan også siges om virksomheder, der har leveret vækst og værdiskabelse. Forskellen er bare, at der er det gået godt.
 
Formålet med dette projekt er at forbedre virksomhedernes evne til at forudse, hvornår risikotagning bør foretages. Projektet vil derfor udvikle nogle brugbare værktøjer, metoder og resultater, som kan bidrage til at risikobetonede beslutninger træffes på en god måde. Blandt andet udarbejdes en guide og en værktøjskasse, som særligt små og mellemstore virksomheder kan få glæde af.
 
Projektet udføres af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med FSR – Danske Revisorer og Væksthus Midtjylland, der repræsenterer Erhvervsstyrelsens Early Warning program.
 
 

METODE

Fundamentet i projektet er tre hovedaktiviteter, herunder forskning, udvikling og afprøvning af værktøjer, som hver især kan underinddeles i en række mere konkrete aktiviteter. De tre hovedaktiviteter er som følgende:
 
  • Forskning
    Projektet vil foretage dataanalyser og interviews med 30 virksomhedsledere for at identificere faktorer og forhold, som har indflydelse på, hvorvidt risikotagning resulterer i vækst eller værditab.
  • Udvikling
    Projektet vil udvikle værktøjer, der skal hjælpe virksomhedslederne i deres vurdering af, hvorvidt der skal tages risiko i en given situation. I første omgang udvikles værktøjerne specifikt for og med hver enkelt partnervirksomhed, og dernæst sammenlignes disse på tværs af partnervirksomhederne med henblik på at udvikle generiske værktøjer, der kan anvendes for virksomheder i al almindelighed.
  • Afprøvning
    Når værktøjerne er udviklet afprøves disse af de partnervirksomheder, de er udviklet for. Dette gøres med henblik på at vurdere deres nytte, samt at frembringe idéer til forbedring. De generiske værktøjer afprøves på en gruppe af virksomheder, der ikke tidligere har været involveret i projektet.
Projektet vil som en del af aktiviteterne afholde flere workshops rundt om i landet og to større formidlingskonferencer, hvor værktøjerne og resultaterne vil være omdrejningspunktet. 
 
 

EFFEKT 

Projektet forventer, at det vil forbedre en lang række danske virksomheders vurderinger af, hvornår der skal tages risici, og hvornår risici skal undgås. På et virksomhedsmæssigt plan vil effekten medføre en øget risikotagning i en større andel af vækst- og værdiskabende projektidéer og virksomheder og en mindsket risikotagning i værdidestruerende projektidéer. På et samfundsmæssigt plan forventes sådanne effekter at have afledte effekter i kraft af vækst i velstand og beskæftigelse henholdsvis mindskning af konkurser og tab.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Risikoens Tveæggede Sværd

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2017-2021

Støttet med: 
4,5 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
 

Projektpartnere

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem CBS, FSR – Danske Revisorer og Væksthus Midtjylland. Besøg de forskellige partneres hjemmesider her:
 

Podcast

Hvilke faldgrupper skal du tage højde for, når du som ejerleder investerer? 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Thomas Plenborg
Professor
Telefon: 38 15 23 42
Mail: tp.acc@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk
 

Emneord