Crowdforudsigelser fra frontlinjen

Projektet vil udvikle et proaktivt beslutningsværktøj for dynamisk strategisk ledelse, der skal bidrage til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og værditilvækst.

Medarbejdere i virksomheders frontlinje besidder en kollektiv og ledelsesmæssig brugbar intelligens, da de er først til at opfange løbende forandringer i markedets omgivelser. Projektet vil derfor indsamle denne kollektiv intelligens digitalt og bruge den til at forudsige operationelle udfordringer og strategiske muligheder, der kan forbedre ledelsens evne til at agere mere proaktivt i en foranderlig global konkurrencesituation.
 
Formålet med projektet er derfor at afprøve en metode på danske virksomheder, for derved at teste og validere denne metode, til at identificere og forudsige virksomhedsspecifikke trusler og spirende forretningsmuligheder i de globale markeder baseret på informationer indsamlet direkte blandt virksomhedernes medarbejdere, der opererer i fronten.
 
Projektet henvender sig primært til beslutningstagere i alle typer af industrivirksomheder uanset størrelse og internationaliseringsgrad, hvor især ledere i de mindre vækstvirksomheder kan lære af erfaringerne fra store og mellemstore virksomheder.
 
 

METODE

Projektet består af to hovedaktiviteter samt en række underbyggende delaktiviteter. De to hovedaktiviteter er følgende:
 
  • Den første hovedaktivitet har et analytisk fokus og består i at teste og validere en forudsigelsesmetode, der bygger på opdateret viden blandt frontlinjepersonalet i de deltagende virksomheder. Aktiviteten indledes med en række interviews med repræsentanter fra ”frontlinjen” med henblik på at identificere forudsigelsesvariabler, som efterfølgende analyseres i forhold til deres påvirkning af virksomhedens performance.
  • Den anden hovedaktivitet fokuserer på den kollektive læring blandt de deltagende virksomheder og andre interesserede i form af kvartalsvise workshops for ledere og årlige åbne konferencer, hvor erhvervsledere kan høre om resultaterne og erfaringerne med brugen af frontlinjedata som grundlag for informerede beslutninger, og hvordan dansk erhvervsliv kan udnytte værdien af kollektiv intelligens og afledte crowdforudsigelser.
Projektet afsluttes med en konference, hvor de endelige resultater fra hele projektforløbet præsenteres i form af en række konkrete casestudier, modelbeskrivelser og rammeværktøjer opsamlet i praktiske guidelines, der kan anvendes direkte i virksomhedernes daglige ledelse. 
 
 

EFFEKT 

Projektet forventer, at det nye proaktive ledelsesværktøj for dynamisk strategisk ledelse styrker virksomhedernes konkurrenceevne og værditilvækst ved at opfange trusler og nye forretningsmuligheder før konkurrenterne. Dermed vil projektet give virksomhederne en mere opdateret viden om operationelle og eksterne ændringer i omgivelserne ved at bruge crowdforudsigelser fra frontlinjen.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Crowdforudsigelser fra frontlinjen

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
3,23 mio. kroner

Hjemmeside:
www.collectiveintelligence.dk

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jens Gammelgaard
Institutleder
Telefon: 38 15 25 12
Mail: jg.int@cbs.dk

Kontaktpersoner:
Carina Antonia Hallin
Adjunkt
Telefon: 38 15 34 60
Mail: cah.int@cbs.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk