Open Science Platform

Projektet ville udvikle en platform, hvor industrielt relevant grundforskning gratis og åbent stilles til rådighed for interesserede virksomheder og forskere.

Industrielt relevant grundforskning er ofte svært tilgængeligt for virksomheder, selvom denne viden vil kunne øge deres konkurrenceevne. Årsagen er, at mange mindre virksomheder ofte mangler ressourcer til at investere i ny viden, særligt når udbyttet heraf kan være svært at forudse. Derudover kan det være svært for den enkelte virksomhed, at danne sig et overblik over universitetets forskningskompetencer, hvis den ikke har et effektivt netværk eller medarbejdere med specialiserede kompetencer.
 
Projektet havde derfor til hesigt at opbygge en Open Science Platform, som kunne åbne grundforskningen, mens den foregik, og dermed sikre, at alle interesserede virksomheder og forskere kunne bruge og genbruge data og resultater og få tilgang til avancerede forskningsfaciliteter, og dermed få størst nytte af universiteternes viden og teknologi.
 
Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projekts afsluttende rapport.
 
 

METODE

Open Science Platformen skulle i praksis undersøge materialekemiske udfordringer. Den åbne tilgang var problemfri, da forskningen lå i den prækompetitive fase af industriel innovation. Alle kunne bruge og genbruge de skabte data og resultater – men ingen kunne skærme andre fra at bruge dem ved at udtage patent. Til gengæld havde alle ret til at beskytte en unik anvendelse af resultaterne i forbindelse med eksempelvis konkret produktudvikling.
 
 

EFFEKT

Projektet forventede, at platformen var med til at demonstrere, hvordan åben forskning kunne give virksomheder ideer til produktudvikling – og sænke risikoen ved at investere i efterfølgende og specifikke samarbejdsprojekter på universitetet, når teknologierne skulle modnes og kommercialiseres. Der blev opstillet følgende succeskriterier for projektet: 
 
 • At mindst 15 nye industripartnere er rekrutteret inden 2019, og at 50 procent af disse kan kategoriseres som små eller mellemstore virksomheder.
 • At 60 procent af brugerne anvender resultater fra platformen og ændrer udviklingsprocesser som konsekvens heraf.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Open Science Platform

Projektejer: 
The Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) v/ Aarhus Universitet

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
2,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Open Science Platform

iNano

Projektet udføres i praksis af The Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), der har til huse på Aarhus Universitet. Besøg centerets hjemmeside her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  KONTAKT

  Projektansvarlig:
  Stine Winther Kristensen
  Projektmanager
  Telefon: 93 50 89 28
  Mail: stinek@inano.au.dk

  Projektansvarlig Industriens Fond:
  Morten Mommsen
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 09
  Mail: mm@industriensfond.dk