Copenhagen ITS Hackathon

Projektet ville øge danske virksomheders evne til at udnytte vækstpotentialet inden for intelligente transportsystemer.

Projektet ville hjælpe danske virksomheder til at konsolidere sig og vinde nye markedsandele på verdensplan og positionere Danmark inden for Intelligente Transport Systemer (ITS) og smarte løsninger inden for blandt andet automatisering af køretøjer. Projektet er nu afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i projektets afsluttende rapport.
 
Projektet facilitererde et Hackathon-forløb for danske virksomheder, hvor de fik mulighed for at udvikle og teste nye løsninger inden for intelligente transportsystemer, hvorefter erfaringerne og resultaterne blev præsenteret på ITS World Congress 2018, der afholdtes i København. 
 
Forkortelsen ITS henviser til tekniske systemer, der dækker over smarte løsninger, som gør trafikken mere effektiv, miljørigtig og sikker ved at tilpasse sig den aktuelle trafiksituation. Det kan eksempelvis være trafiksignaler, der skifter efter trafikkens tæthed.
 
 

METODE

Projektet bestod af fire faser: 
 
 • 1. fase: 
  I denne fase ville projektet motivere og mobilisere virksomhederne til at indgå i et forpligtende samarbejde, der satte fokus på det globale perspektiv og behovene inden for ITS. 
 • 2. fase: 
  I denne fase afholdtes en idéudviklingsworkshop, hvor virksomhederne beskrev løsningskoncepter og opstillede konkrete mål og succeskriterier for udviklingsarbejdet. Herefter arbejdede virksomhederne videre med deres idé med henblik på input og skitsering af eventuelle brugerbehov.
 • 3. fase:
  I denne fase færdigudvikles prototyperne og eventuelle test  blev planlagt. Resultaterne i denne fase blev præsenteret på et minievent.
 • 4. fase:
  Den fase indeholdte implementeringen af demonstrationsprojekterne. Derudover afholdte projektet et ITS-event, som optakt til ITS World Congress 2018.
   

EFFEKT

Copenhagen ITS Hackathon skulle være med til at skabe nye koncepter for fremtidens effektive transportløsninger, som kan skaleres til flere danske byer og forøge borgernes livskvalitet samt sikre en mere effektiv varetransport. Der blev opstillet følgende succeskriterier for projektet:
 
 • At 15-20 nye demonstrationsprojekter kan vises frem på ITS World Congress i 2018. 
 • At projektet fører til nye partnerskaber mellem virksomheder, der bidrager til innovation og udvikling af nye koncepter, der kan gavne virksomheder og borgere. 
 • At projektet fører til vækst i danske virksomheder.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Copenhagen ITS Hackathon

Projektejer:
Københavns Kommune

Tid:
2017 - 2018

Støttet med:
0,59 mio. kr.

Hjemmeside:
ITS World Congress

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Københavns Kommune, men partnerskabskredsen består derudover også af DI, Dansk Erhverv, Copenhagen Solutions Lab og ERTICO. Besøg partnerne nedenfor.
 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Steffen Rasmussen
Områdechef
Telefon: 27 26 35 40
Mail: steras@tmf.kk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:

Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk