Fra Filantropi til Forretning

Strategisk arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål øger bevidstheden i erhvervslivet og ændrer kernestrategien hos 21 virksomheder.

Lanceringen af FN's 17 verdensmål i september 2015 satte for alvor fokus på dansk erhvervslivs arbejde med bæredygtighed og nødvendigheden af bæredygtige forretningsmodeller, produkter og services for at kunne konkurrere på fremtidige markeder.

Projektet har derfor udviklet en model med tilhørende værktøjer til effektivt at hjælpe danske virksomheder med at omsætte bæredygtighed til kernestrategier med hjælp fra verdensmålene.

Modellen er udviklet i samarbejde med 21 pilotprojektvirksomheder, hvor der blev taget afsæt i den enkelte virksomheds størrelse, branche og erfaring. De forskellige cases har sammen med viden fra eksterne samarbejdspartner, været et centralt afsæt for information og kommunikation til hele dansk erhvervsliv og har fungeret som en demonstration af- og inspiration til, hvordan der kan skabes profitable nye forretningsmodeller og løsninger rettet mod et eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Derudover har 30 virksomheder været igennem et konkret rådgivningsforløb, og 4200 virksomheder har deltaget i et eller flere netværksarrangementer eller konferencer, hvor projektet er blevet omtalt.

Som en central del af projektet er udviklet en portal, som har til hensigt at samle og dele viden, metoder, erfaringer og resultater med dansk erhvervsliv.

Der er ligeledes udarbejdet en case-samling med erfaringer fra 20 af de 21 virksomheder (”How to win with sustainability and the Sustainable Development Goals”), samt en evalueringsrapport (”Turning the SDGs into business opportunities”).

Projektets indhold og hovedaktiviteter bestod af følgende tre spor, som blev udført parallelt over en periode på tre år: 
 

 • Modning af bæredygtige forretningsmodeller
  Projektet gennemførte 21 udviklingsforløb for at sikre konkret handling og skabte en solid platform for inspiration og motivation til dansk erhvervsliv. Formålet med forløbene var at træne virksomhederne til at kvalificere markedsbehov, identificere finansieringsmuligheder og styrke samt udvikle forretningsmodeller – både på operationelt og ledelsesmæssigt niveau.
   
 • Kommunikation
  Der blev udviklet en portal, som skal fungere som erhvervslivets indgang til FN’s 17 verdensmål. Den har til formål at give danske virksomheder indsigt, inspiration og værktøjer til at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling og omsætte dem til forretning, konkurrencefordele og flere danske arbejdspladser. 
   
 • Netværksaktiviteter
  Et væsentligt fokus i projektet var at skabe en mere dynamisk vidensdeling gennem netværk, matchmaking og partnerskaber. Projektet afholdt derfor fire boot camps og en lang række seminarer, netværksmøder mv.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Fra Filantropi til Forretning 

Projektejer: 
DI – Dansk Industri

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
5,25 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

LinkedIN:
Besøg projektsiden

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DI i samarbejde med en række eksterne partnere, der skal bidrage med ressourcer og kompetencer. Læs mere om partnerne ved at besøge dem gennem nedenstående links. 
 

SDG 

På en dedikeret hjemmeside under FN kan man læse meget mere om de 17 sustainable development goals (SDGs). 
 

Følg med online

Projektet afholder løbende forskellige aktiviteter og inddrager mange forskellige virksomheder. I Linkedin-gruppen "Verdensmål og virksomheder" kan man løbende følge med i projektets fremdrift og læse om de aktiviteter, de værktøjer, den viden og de metoder, som projektet beskæftiger sig med og udvikler.

Virksomhedscases

Projektet har udgiver to rapporter, som går i dybden med cases og take-aways:


AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Thomas Bustrup
Direktør
 
Kontaktperson:
Henrik Schramm Rasmussen
Chefkonsulent
Telefon: 33 77 33 86
Mail: hsr@di.dk
 
Projektansvarlig Industriens Fond:

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk