Computerbaseret Matematikundervisning

Projektet skal udvikle matematikundervisningsforløb med computere, der holder fast i nogle af fagets kerneområder. Målet er at styrke og udvikle elevernes matematiske sans og intuition.

Matematiksoftware giver mange nye muligheder for at analysere og præsentere matematik for elever i de gymnasiale uddannelser. Det vurderes, at hvis denne matematiksoftware udnyttes konstruktivt vil den bidrage til at give mange elever et betragteligt kompetenceløft inden for matematik.
 

Metode

Den bærende idé er, at lærerne i de gymnasiale uddannelser skal være drivkraften i at udvikle disse undervisningsforløb. Målet er at udvikle matematikundervisningsforløb med computere, der holder fast i nogle af fagets kerneområder, og hvor eleverne samtidig udvikler deres matematiske sans og intuition.

Undervisningen skal virke motiverende på eleverne, og derigennem reducere risikoen for frafald og fravalg af matematik på de gymnasiale uddannelser. Center for Computerbaseret Matematikundervisning på Københavns Universitet vil koordinere udviklingen, bidrage med sparring, videndeling og kvalitetssikring af de nye forløb til computerbaseret matematikundervisning.
 

Målsætning

Succeskriteriet for projektets tre-årige levetid er, at mindst 50 lærere fra 20 forskellige skoler har været involveret i projektet og har benyttet projektets undervisningsforløb i den daglige undervisning.

Om projektet

Projektnavn:
Computerbaseret Matematikundervisning

Projektejer:
Center for Matematik
Københavns Universitet

Tid:
2014 - 2017

Støttet med:
1,9 mio. kroner

Website:
Computerbaseret Matematikundervisning

Kontakt

Projektansvarlig:
Niels Grønbæk
Centerleder
Telefon: 41 17 07 22
Mail: gronbaek@math.ku.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08