Den Smarte Fabrik

Projektet beskæftiger sig især med, hvordan fremtidens industriarbejdspladser i Danmark skabes og indrettes.

Dansk Industri og danske virksomheder har i en årrække haft fokus på udfordringen med at bevare produktion i Danmark og sikre at både medarbejdere, leverandører og kunder har kompetencerne til at bibeholde en høj konkurrencekraft i industrien. Det kræver nytænkning, nye løsninger og innovative forretningsmodeller.
 

Metode

Projektets grundidé er at knytte underleverandørvirksomheder tættere sammen i "Den Smarte Fabrik". I den smarte virtuelle fabrik kan virksomhederne sammen arbejde innovativt om nye produkter, markeder, produktion og logistik i en kreativ organisation.

Den Smarte Fabrik er organisk, det vil sige den kan rekonfigureres og tilpasses nye opgaver, kunder og projekter. Afhængig af opgaven sammensættes den nødvendige kompetence til netop at løse den enkelte opgave. Projektet skeler til dansk industrikultur hvor der ofte bygges på mindre eller mellemstore virksomheder, som er meget fleksible i deres arbejdsmåde. Dette er vigtigt at bevare samtidig med, at virksomhederne får mulighed for at gå sammen i et nyt stærkt fælles forum, der kan agere i den globale verden.

Projektet er inspireret af andelstanken, som rent historisk bygger på solidaritet og åbenhed. Samtidig fordeles fortjenesten i forhold til omsætning i konkrete opgaver. Den Smarte Fabrik er således et projekt, der skal styrke mindre og mellemstore virksomheders markeds- og innovationsmuligheder. Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og en række mindre og mellemstore virksomheder og vil etablere nye dynamiske samarbejder mellem virksomheder og organisationer, som vil gøre virksomhederne i stand til at udvikle nye produkter og forretningsområder både lokalt og globalt.
 

Resultater

Projektet har blandt andet præsenteret sine resultater i en formidlingsegnet rapport, der kan læses her på siden. Derudover, kan rapporter og præsentationer fra projektet findes på projektets egen hjemmeside.

Om projektet

Projektnavn:
Den Smarte Fabrik

Projektejer:
Syddansk Universitet

Tid:
2012 - 2016 

Støttet med:
3,6 mio. kroner

Website:
Den Smarte Fabrik 

RESULTATER

Som afslutning på projektet er viden og erfaringer blevet samlet op i en kort og letforståelig folder. Den kan læses her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Den Smarte Fabrik - Industriens Fond - Projekt Afrapportering
 

Kontakt

Projektansvarlig:
Arne Bilberg
Lektor 
Telefon: 60 11 16 29
mail: abi@mci.sdu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Karen Agnethe Harild
Projektchef
Telefon: 25 15 42 52
Mail: kah@industriensfond.dk