Industriens Fonds Hus i Kina

Industriens Fonds Hus i Kina skal huse et tæt samarbejde mellem Danmark og Kina, hvor forskere, studerende og virksomheder kan få adgang til ny viden, forskning, undervisning og det store kinesiske marked.

Kina er i dag blandt de lande, der investerer mest i forskning og udvikling, og har næsten lige så mange universitetsstuderende som alle EU-landene tilsammen. I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet bakker Industriens Fond derfor op om etableringen af et dansk universitetscenter i Beijing, kaldet Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC). Formålet er at styrke det dansk-kinesiske samarbejde, gennemføre fælles forskning og udveksle relevant viden på tværs af de to lande. 

Industriens Fonds Hus i Kina skal således danne rammen for et attraktivt forsknings- og studiemiljø for både danske og kinesiske forskere og studerende. Danske studerende har mulighed for at tage en del af deres uddannelse i Kina og kan dermed på sigt være med til at ruste danske virksomheder bedre til de udfordringer og muligheder, som findes i Kina. Derudover skal universitetscentret være et aktivt mødested for aktører fra de to lande, samt være udstillingsvindue for danske virksomheder, danske produkter, danske løsninger, dansk design og dansk teknologi.

Opførelse af Industriens Fonds Hus i Kina sker i et samarbejde mellem alle de større danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Det dynamiske og innovative hus er udtænkt og skitseret af arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg.
 

METODE 

Et dansk universitetscenter i Kina skal understøtte det stærke dansk-kinesiske forskningssamarbejde, forbedre danske studerendes muligheder for at gennemføre en uddannelse i Kina og lette rekrutteringen af dygtige kinesiske forskere og studerende til danske virksomheder og vidensmiljøer. 

Industriens Fonds Hus i Kina skal fungere som en fysisk platform, hvor møder og andre arrangementer involverende både kinesiske og danske aktører, kan finde sted. Og hvor kinesiske og danske virksomheder kan udvikle sig sammen og udveksle viden og idéer.
 

EFFEKT

Industriens Fonds Hus i Kina er med til at skabe bedre vilkår for, at danske universiteter og virksomheder får udbytte af Kinas store satsning på viden og talent – og at danske virksomheder opnår økonomiske gevinster deraf. Ligeledes er Industriens Fonds Hus i Kina også et tydeligt fysisk symbol på de nære bånd og det tætte samarbejde mellem de to lande.

Om projektet

Projektnavn:
Industriens Fonds Hus i Kina

Projektejer:
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Tid:
2009 - 2018

Støttet med:
108 mio. kroner

BEsøg partnerne 

Projektet er tilvejebragt gennem en bevilling fra Industriens Fond og udføres i et samarbejde mellem Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC), University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Besøg partnerne her:

De sociale medier

Find Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC) på de sociale platforme via nedenstående links.

Kontakt

Projektansvarlig:
Gitte Agerhus
Kontorchef
Mail: gha@ufm.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk