E-eksport via online markedspladser

Projektet skal gøre danske virksomheder bedre til at drive eksportsalg via digitale kanaler – eksempelvis på online markedspladser.

Markedspladserne for e-handel spiller i dag en stor rolle for den handel der foregår i både Danmark og i udlandet. Og hen over grænser. Ydermere forventes disse online markedspladser at blive en vigtig fremtidig salgskanal. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder får kvalificeret viden om de digitale kanaler og markedspladser, og tillige rustes med metoder og værktøjer, så de også kan være med i det hårde internationale udskillelsesløb, der sker på de globale digitale markedspladser.

Projektet vil derfor udstyre danske virksomheder med kompetencer til at træffe kvalificeret beslutning om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser samt tilvejebringe værktøjer, så virksomhederne lettere kan sælge via online markedspladser. Både i forhold til at møde de umiddelbare IT-mæssige og tekniske krav, men også i forhold til at være løbende opdateret på tendenser, software og alle de andre ting som spiller ind, når en virksomhed påbegynder salg via internettet.
 

METODE

Projektet sigter primært efter at hjælpe danske B2B-virksomheder, der potentielt kan afsætte produkter på online markedspladser. Det kan både være iværksættere såvel som etablerede virksomheder, både med og uden etableret e-handel. Projektet består primært af tre hovedaktiviteter:

 • Kortlægning
  Projektet vil afdække virksomhedernes holdninger til og vidensniveau om e-eksport og online markedspladser og deres parathed til at sælge via digitale kanaler på globale online markedspladser. Ydermere foretages en global kortlægning af de potentielle online markedspladser for e-eksport, så der kan laves en vurdering af hvilke markedspladser der er relevante for den enkelte virksomhed.
 • Model og værktøjer
  Projektet vil udvikle en model, samt værktøjer til at afklare virksomhedens modenhed til e-eksport via online markedspladser. Formålet er at bistå virksomhederne med at indsnævre de mulige potentielle online markedspladser ud fra en matchning i forhold til virksomhedens parathed og virksomhedens eksisterende forretningsmodel.
 • Platform for e-eksport
  Denne aktivitet fokuserer på at designe og udvikle en prototype af en digital platform for danske virksomheder, som ønsker at komme online på en eller flere af de udvalgte online markedspladser.
   

EFFEKT

Målet er at øge virksomhedernes evne, herunder kompetencer og færdigheder, til at engagere sig i e-eksport. Forventningen er derfor, at alle virksomheder, der deltager aktivt, bør kunne sælge deres produkter på online markedspladser. I løbet af projektperioden er succeskriterierne, at 100 virksomheder sælger via deres e-eksport på en eller flere online markedspladser – og at salget overstiger 200 mio. kroner. Hertil at virksomhedernes omkostninger til at begynde e-eksport reduceres markant – gerne med mere end 10 mio. kroner.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
E-eksport via online markedspladser

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2018-2021

Støttet med: 
8,8 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

PARTNERE

Projektet udføres af Copenhagen Business School, Dansk Industri og YouWe. Læs mere om partnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her:

VÆRKTØJEr

Guide
Projektet har udgivet en guide, der har til formål at skabe forståelse for online 
markedspladser relevante for afsætning af fysiske varer inden for B2B (salg til virksomheder) og B2C (salg til forbrugere).

Guide: Online markedspladser


Markedsanalyse
Projektet har udgivet en markedsanalyse, der afdækker danske virksomheders erfaringer og holdninger til salg via online markedspladser (Amazon, eBay, Alibaba, etc.).

Markedsanalyse om salg via online markedspladser

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Damsgaard
Professor
Telefon: 24 79 43 09
Mail: jd.digi@cbs.dk

Kontaktperson
Jonas Hedman
Lektor
Telefon: 38154455 
Mail: jhe.digi@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk