Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden

Projektet vil styrke danske fremstillingsvirksomheders strategiske arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller.

Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling har store konsekvenser for danske fremstillingsvirksomheder, da virksomhederne er nødt til at udvikle forretningen digitalt, hvis de vil klare sig i konkurrencen.

Men hvor udviklingen blandt B2C-virksomheder er gået hurtigt og fortsat accelererer, så har B2B-virksomheder i mindre grad implementeret digitale forretningsmodeller. Projektet har derfor til formål at udvikle og formidle ny viden og metoder til særligt gruppen af danske fremstillingsvirksomheder, der ofte agerer som B2B-virksomheder.

Målgruppen for projektet er ledelsen i B2B-fremstillingsvirksomheder, herunder 50 virksomheder med et uforløst potentiale for at udnytte de digitale muligheder i forretningen, og 150 virksomheder som ikke er modne eller motiverede til et helt så målrettet arbejde, men som vurderes at kunne løftes til et mere parat niveau.
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter, dels med fokus på udvikling, dels med fokus på læring, dels med fokus på spredning og tilgængelighed: 

 • Udvikling
  Projektet vil udvikle en nyskabende model, som beskriver hvordan data opsamles, bearbejdes og udnyttes med henblik på at forbedre og styre forretningsgange i forhold til kunder samt metoder, som skal sætte virksomhederne i stand til at arbejde strategisk med digitale forretningsmodeller inden for forskellige forretningsområder. Endvidere udvikles konkrete værktøjer, som virksomhederne vil få stillet til rådighed i forbindelse med læringsaktiviteterne og som online selvhjælpsværktøjer.
 • Læringsaktiviteter
  Læringsaktiviteterne vil for de 50 virksomheder give dem et overblik over mulighederne i brugen af  ”smart data” samt metoder og tilhørende værktøjer, som for eksempel et digitalt rutekort og virksomhedsspecifikke udviklingsforslag. For de 150 øvrige virksomheder vil læringsaktiviteterne mere overordnet belyse, hvilke fordele de kan opnå med digitale forretningsmodeller, herunder hvor de konkret kan tage fat. 
 • Online udviklingsrum
  Der udvikles et online udviklingsrum for digitale forretningsmodeller, hvor selvhjælpsversioner af model, metoder og værktøjer stilles til rådighed for alle interessenter. Værktøjerne kommer til at være generiske og kan anvendes i alle typer af fremstillingsvirksomheder – uden yderligere support.
   

EFFEKT

Projektet stiler efter, at mindst 80 procent af de deltagende virksomheder gennem læringsaktiviteter baseret på de udviklede metoder og værktøjer, opnår en målbar modning i forhold til at kunne arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden

Projektejer: 
Teknologisk Institut

Tid: 
2018-2020

Støttet med: 
3,99 mio. kroner

Hjemmeside:
www.digitale-forretningsmodeller.dk

Projektpartnere

Projektparterne udgør en fagligt solid gruppe bestående af både erhvervsmæssig ekspertise, erfaring og relevante netværk. Partnerkredsen består af Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole. Besøg partnerne gennem følgende links: 

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller, som blev gennemført i 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Overgaard
Sektionsleder
Telefon: 72 20 20 22
Mail: jov@teknologisk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk