Digital Business Transformation

Projektet sigter efter at accelerere danske virksomheders udvikling af nye og innovative forretningsmodeller baseret på data og digitale teknologier.

I projektet Digital Business Transformation arbejdes der med etableringen af et datadrevet økosystem, som har til formål at udvikle danske cleantech-virksomheders digitale kerneforretning. Udviklingen tager afsæt i virksomhedernes egne specifikke behov, hvor et intensivt forløb med fokus på teknologi, forretning og mennesker vil være omdrejningspunktet for den digitale transformation. 

Formålet med projektet er blandt andet at skabe nogle veldokumenterede cases om virksomheder, der arbejder intensivt med at integrere digitale muligheder som en del af virksomhedens fremadrettede forretning. Disse cases skal på længere sigt tjene som inspiration til, hvordan virksomheder kan arbejde med digitale transformationsprocesser.

Projektet retter sig primært mod cleantech-virksomheder, særligt mindre og mellemstore virksomheder, som har specifikke forretningskritiske behov, der vil kunne understøttes med brug af digitale teknologier. 
 

METODE

Projektet består af fem hovedaktiviteter, der blandt andet screener en stor mængde virksomheder forud for projektets implementering, hvorefter workshops og netværksaktiviteter danner grundlag for projektets egentlige indgreb i virksomhederne. De fem hovedaktiviteter kan skitseres som følger: 

 • Screening og kvalificering
  På baggrund af en screening af cirka 100 virksomheder, udvælges 30-40 virksomheder som via workshops får hjælp til at konkretisere deres udfordringer og evne til at udvikle nye forretningsmodeller. Hver virksomhed får tilknyttet to digitale mentorer. Af de virksomheder udvælges 15-20 virksomheder, som forpligter sig på at deltage i et videre forløb.
 • Digital Open Office
  De 15-20 kvalificerede virksomheder vil gennemgå flere intensive virksomhedsforløb med fokus på deres teknologi, personale og forretning. Formålet er at give virksomhederne et vigtigt fundament for at udforske og integrere deres digitale forretningsmodel.
 • Explore
  Projektet vil afholde seks Digital Open Labs i demo- og laboratoriefaciliteter, hvor virksomhederne har mulighed for at få erfaring med digitale teknologier. Formålet med Digital Open Labs er dels at give virksomhederne indsigt i de mange digitale muligheder, dels at matche virksomhederne med faglige eksperter. 
 • Digital Integration
  I denne fase vil virksomhederne arbejde med implementeringen af deres digitale erfaringer relateret til forretningsmæssige, teknologiske og menneskelige aspekter. De faglige eksperter fra Digital Open Labs, og de digitale mentorer vil arbejde tæt sammen med virksomhederne omkring integration af det digitale som en del af forretningen for at sikre, at virksomheden får en bedre strategisk forståelse af deres forretningsmodel med fokus på kunderne og det digitale potentiale.
 • Netværk
  Der afholdes erfaringsnetværksmøder for de 15-20 deltagende virksomheder, således at virksomhederne kan lære af hinandens erfaringer. Heraf vil projektet udlede konkrete cases, som kan danne udgangspunkt for tre master classes, som har til formål at give en større gruppe virksomheder mulighed for at arbejde videre med metodikken fra projektet.
   

EFFEKT

Hensigten er, at de deltagende virksomheder ved projektets afslutning har påbegyndt den digitale omstilling af deres forretningsmodel, som vil øge deres omsætning og eksport, føre til produktivitetsforbedringer, nytænkning, samt skabe arbejdspladser. Endvidere forventes det, at projektet har medvirket til at skabe et datadrevet økosystem, et samlingspunkt for virksomheder, forskere, studerende og eksperter. Konkret sigter projektet efter at opfylde følgende succeskriterier:

 • 100 procent af de involverede virksomheder i Digital Open Lab-forløbet vurderer, at projektet har formået at understøtte deres forretningskritiske behov gennem digitale teknologier.
 • 100 procent af de deltagende virksomheder har fået ny viden og metoder, der gør det muligt at fortsætte udviklingen af deres forretning med digitale teknologier.
 • Minimum 1000 virksomheder har deltaget i projektets netværks- og videnspredningsaktiviteter.
 • Minimum 100 nye virksomheder har tilmeldt sig erfaringsnetværket ved projektets afslutning.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Digital Business Transformation

Projektejer: 
CLEAN

Tid: 
2018-2020

Støttet med: 
6,53 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside her

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af CLEAN i samarbejde med Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og DTU Compute. Læs mere om partnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ulla Brandt
Senior Projektleder
Telefon: 29 63 71 37
Mail: ukb@cleancluster.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk