Persondatapolitik

Industriens Fond modtager og behandler de personoplysninger, der afgives ved:

  • Indsendelse af ansøgning til fonden ved brug af det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden – eller via mail, herunder ved evt. efterfølgende fremsendelse af materiale til Fonden.
  • ved tilmelding til Fondens nyhedsbrev eller et af Fondens arrangementer.

Fonden er jf. Persondataforordningen dataansvarlig for de modtagne oplysninger.

Fonden beder alene om almindelige personoplysninger som navn, titel og kontaktoplysninger til brug for behandling af ansøgning eller tilmelding. Fonden frabeder sig at modtage personfølsomme oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte. Ansøgere anmodes derfor om ikke at indeholde andre persondata end de udbedte. Herunder at ex. CV’er ikke indeholder oplysninger om 3. part (ex. navn og alder på partner el. børn). Såfremt Fonden alligevel skulle modtage personfølsomme data, vil de ikke blive behandlet og vil blive slettet.

Fonden foretager en elektronisk registrering af oplysningerne og bruger dem i behandlingen af ansøgningen og beslutning om tilsagn eller afslag om støtte til det ansøgte formål, samt til delvist ved offentliggørelse af eventuelle bevillinger. Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag. Offentliggørelse af bevillinger sker på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge.

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fonden oplysningerne til offentlige myndigheder.

Derudover videregiver Fonden personoplysningerne til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fonden, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver. Det drejer sig om rådgivere, IT-leverandører, bankforbindelser, revisorer og advokater. Behandling af eller adgang til vores persondata sker indenfor rammerne af en databehandleraftale. Det følger her af at disse tredjeparter alene behandler personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra Fonden og derfor ikke må videregive eller bruge oplysningerne til egne formål.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for ovenstående formål. Det vil i praksis sige at:

  • alle modtagne informationer, på ansøgninger, der har modtaget støtte, opbevares indtil 2 år efter et projekts afslutning, hvorefter persondata slettes. Fonden opbevarer herefter. økonomisk information i 5 år til dokumentation i henhold til anden lovgivning, og ansøgningens øvrige dele der danner grundlag for Fondens statistik.
  • alle modtagne informationer, på ansøgninger der ikke har modtaget støtte, slettes 2 år efter modtagelsen.

Hvis du ønsker at få indsigt i eller berigtiget de personoplysninger, som Fonden har registeret om dig, eller du ønsker at få slettet oplysninger i personhenførbar form, kan du kontakte Fonden på denne e-mailadresse: info@industriensfond.dk.