C.A.S.E

C.A.S.E byder ind med 30 undervisningsforløb, der viser hvordan man underviser anvendelsesorienteret fra 0. klasse til 3.g.

Formålet har været at udvikle 30 nye undervisningsforløb med konkrete bud på, hvordan man underviser anvendelsesorienteret fra 0. klasse til 3.g.

Hensigten har været at gøre naturfagsundervisningen i grundskolen og gymnasiet mere interessant for eleverne ved at udvikle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger fra erhvervsliv og samfund. Fokus har ligeledes været på at inddrage elevernes egen kreativitet og skabertrang, herunder gøre opmærksom på de muligheder de selv har for at gøre en forskel i fremtiden.

Projektets 30 undervisningsforløb er udviklet i samarbejde med over 70 lærere fra henholdsvis grundskole og ungdomsuddannelser samt en række virksomhedsrepræsentanter. Undervisningsforløbene er sideløbende blevet afprøvet i en række folkeskoler og gymnasiale uddannelser, og resultaterne har vist, at inddragelsen af virksomheder er med til at gøre stoffet mere virkelighedsnært og interessant for eleverne. Endvidere havde projektet også en positiv effekt på lærerne, hvoraf 90 % ønskede at bruge et CASE-forløb igen.

Forløbene er i løbet af projektet blevet benyttet af de danske folkeskoler og gymnasiale uddannelser som et vigtigt supplement til den traditionelle undervisning. Målsætningen er, at 30.000 elever i skoleåret 2014/2015 gennemfører et af de udviklede anvendelsesorienterede forløb.

De 30 undervisningsforløb er tilgængelig på caseweb.dk, hvor undervisningsmaterialerne kan hentes gratis. Materialet består af lærer- og elevvejledninger, hvor eleverne kan få et indblik i virksomhedens produktion eller opgaver, samt møde virksomhedens medarbejdere og få et indblik i deres dagligdag.

Læs den afsluttende rapport her.

Om projektet

Projektnavn:
C.A.S.E

Projektejer:
Naturvidenskabernes Hus

Tid:
2010 - 2014 

Støttet med:
4,3 mio. kroner

Website:
www.caseweb.dk