Entrepreneurship Development Log

Development Loggen er et online værktøj, der hjælper iværksættere med at holde styr på opgaverne og prioritere tid og ressourcer.

I Danmark findes der mange opstartsvirksomheder indenfor medico, industri eller bæredygtig teknologi. Da disse virksomheder ofte er teknologitunge, er det ofte vanskeligere for iværksætterne, at udvikle og fremstille de nødvendige komponenter. Iværksætterne skal tit modne teknologien løbende med forretningen, hvilket ofte medfører mere komplekse strukturer og processer end ved udvikling af apps eller andre mere simple IT-løsninger.

Indtil videre er der meget lidt forskning inden for netop denne type af ’teknologi-iværksætteri’ og som følge heraf også en mangel på forståelsen af de processer entreprenøren står overfor.

På den baggrund har Industriens Fond været med til at udvikle et metodeværktøj - en udviklingslog - som kan understøtte iværksættere med disse udfordringer. Udviklingsloggen vil give iværksættere et overblik over de nuværende udfordringer, samt nye metoder til at adressere og prioritere udfordringer og arbejdsopgaver.

Udviklingsloggen vil kunne bistå iværksættere gennem deres processer, og endvidere skabe et forum, hvor de kan sparre med hinanden og andre, som vil kunne forstærke deres team og det daglige arbejde.

Loggen er tilgængelig for alle, og formidles gennem en webbaseret platform, der kan bruges på både computere, smartphones og tablets. Nedenfor kan loggen besøges.

Om projektet

Projektnavn:
Entrepreneurship Development Log

Projektejer:
DTU Mekanik

Tid:
2013 - 2014

Støttet med:
187.500 kr.

Website:
Entrepreneurship Development Log

Development Log

Alle kan tilgå Development Loggen på internettet.

Kontakt

Projektansvarlig:
Thomas Howard
Lektor
Telefon: 45 25 47 41
Mail: thow@mek.dtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08