Entrepreneurship Learning Lab (EL2)

EL2 har, på baggrund af praktisk erfaring fra næsten 300 opstartsvirksomheder, trukket viden ud omkring "best entrepreneurial practice", når iværksætteri skal blive til vækst.

Skridtet fra at være en nystartet virksomhed til at blive en virksomhed i vækst er ikke altid lige let at tage. Det særlige ved projektet Entrepreneurship Learning Lab (EL2) har været muligheden for at følge virksomheder, som er på nogenlunde samme udviklingsstadie, når de starter, og som kommer gennem samme intensive træning. Det har givet helt nye muligheder for både at forstå de beslutninger, de kompetencer og den måde, som virksomhederne arbejder på og koble det til, hvorvidt det lykkes for dem at skabe gode produkter, gode kunderelationer, eksport og vækst.

formål

Projektet har således haft til formål at udvikle ny viden om, hvad der skal til for, at nye ideer bliver til succesfulde forretninger baseret på konkrete erfaringer fra 280 cases med nogle af de mest lovende danske opstartsvirksomheder. Den nye viden er blevet omsat til brugbare metoder og værktøjer, som kan styrke bl.a. væksthuses og private konsulenters arbejde med opstartsvirksomheder.

I løbet af projektets løbetid er disse 280 perspektivrige danske opstartsvirksomheder blevet fulgt tæt af internationale forskere og danske ph.d.-studerende. Der er tale om virksomheder, der er blevet særligt udvalgt af nogle af de førende investorer i Danmark. Efter udvælgelsen har virksomhederne haft mulighed for at deltage i det såkaldte Accelerace-program, der er et intensivt udviklingsforløb for de bedste opstartsvirksomheder i Danmark.
 

Resultater

Projektet er mundet ud i en rapport, der samler alle projektets leverancer og konklusioner. Rapporten har til formål dels at give inspiration til opstartsvirksomheder og dels at give dem nogle praktiske måder at arbejde systematisk med at udvikle en skalerbar forretningsmodel, som giver mulighed for vækst.

Projektet har derudover også udviklet en værktøjskasse, som indeholder en række praktiske og konkrete metoder og værktøjer, som kan bruges, når startups går i gang med at udvikle sin forretning. Værktøjskassen er en simpel måde, hvorpå man som nystartet virksomhed kan gennemgå nogle af de overvejelser, som er vigtige for at finde frem til skalerbar forretningsmodel. Rapporten og værktøjskassen kan tilgås gennem nedenstående links, hvor der også kan læses mere om projektet: 

 

Om projektet

Projektnavn:
Entrepreneurship Learning Lab (EL2)

Projektejer:
Symbion

Tid:
2011 - 2017

Støttet med:
5,0 mio. kr.

projektpartnere

Projektet er blevet udført af Symbion i samarbejde med Accelerace. Læs mere om partnerne ved gennem nedenstående links:

værktøjskasse

Projektet har udviklet en værktøjskasse, som indeholder en række konkrete metoder og værktøjer, som startups kan anvende i forbindelse med udviklingen af sin forretningsmodel. Værktøjskassen kan besøgs gennem nedestående link:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Entrepreneurship Learning Lab (EL2) Afrapportering - Industriens Fond

Kontakt

Projektansvarlig:
Peter Torstensen
Direktør 
Telefon: 31 19 73 33
Mail: pto@symbion.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef 
Telefon: 33 37 62 04 
Mail: ckk@industriensfond.dk