esof 2014

Danmark var vært for ESOF 2014, en konference med undertitlen Science Building Bridges. Konferencens omdrejningspunkt var brobygning mellem videnskab og samfund.

Konferencen EuroScience Open Forum (ESOF) blev afholdt i Carlsberg Byen i København under titlen ”Science Building Bridges”.

Konferencens omdrejningspunkt var brobygning mellem videnskab og samfund – et formål som Industriens Fond gerne vil være med til at fremme. Til konferencen var der otte hovedtemaer, som alle tog udgangspunkt i nogle af samfundets væsentligste udfordringer:

  • the healthy society
  • a revolution of the mind
  • global ressource management
  • learning in the 21st century
  • green economy
  • material and virtual worlds
  • urbanisation, design and liveability
  • science, democracy and citizenship

ESOF 2014 var bygget op af forskellige programspor. For eksempel handlede et af sporene om at fremvise den danske industri. Heri indgik et Science-2-Business-program, bestående af 12 sessioner med paneldiskussioner, case-studier af best practices, samt workshops med rådgivning i forhold til patentansøgninger og spin-outs.

ESOF er den største og vigtigste tværgående videnskabs- og videnskabspolitiske konference i Europa. Konferencen tiltrækker både nationale og internationale politiske beslutningstagere og forskere. Ved den foregående ESOF-konference i Dublin i 2012, var der 4.500 delegerede. I København kom der 4.072 delegerede fra 87 lande.

 

Resultater

De mange delegerede til ESOF 2014 er blevet talt, målt og vejet. For eksempel kan man konkludere at det især var studerende og vidensskabsfolk der lagde vejen forbi. Dette og mange andre observationer kan der læses mere om i nedenstående publikationer.

om projektet

Projektnavn:
ESOF 2014

Projektejer:
Styrelsen for Forskning og Innovation

Tid:
Juni 2014

Støttet med:
2 mio. kr.

Hjemmeside:
www.esof2014.org

resultater

Læs mere om konferencens deltagere og en evaluering af forløbet.

kontakt

Projektansvarlig:
Stina Nordsborg
Chefkonsulent
T: 72 31 82 44
E: sno@fi.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08