FabLab

Etableringen af et nyt FabLab var med til at udvikle innovative miljøer med henblik på at øge samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Et helt nyt FabLab har bidraget til at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kommer til at arbejde sammen om målrettet produktudvikling fra ide til fysisk prototype, samt brugerinddragelse i samme proces. Konceptet ’FabLab’ udspringer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og findes i mere end 60 lande fordelt på alle kontinenter.
 

formål

Projektets formål var inddelt på en sådan måde, at der både var tale om påvirkning af virksomheder og af uddannelsesinstitutioner. Formålene var således:

  • at skabe muligheder for at virksomheder (særligt mindre og mellemstore) kan producere prototyper i direkte dialog med brugere og samtidig konkretisere produktionsmuligheder i et automatiseret miljø
  • at udvikle et videregående praksisrettet studiemiljø, hvor metoderne for og viden om produktudvikling og brugerinddragelse udvikles og anvendes i samarbejde mellem institutionerne og i direkte samspil med virksomheder
  • at styrke virksomheders konkurrenceevne og innovationshastighed gennem vidensformidling og samarbejde mellem praksisrettede videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder
     

Resultater

Projektet har gennemført en række konkrete tiltag og leveret en række konkrete leverancer, der alle har peget tilbage på projektets formål:

  • etablering af prototype-værksted med ”state of the art” digitalt prototyping værktøj
  • 50 afslutningsopgaver på akademi- og professionsbachelorniveau, hvor studerende i samarbejde med virksomheder udvikler og tester metoder og udviklingsprocesser i forbindelse med produktion af prototyper
  • 15 projekter hvor virksomheder afprøver innovative processer med brugerinddragelse ved produktinnovation
  • 10 projekter, hvor virksomheder afprøver innovative optimerede produktionsprocesser

Projektet er afslutningsvist mundet ud i en ny rapport, der både beskriver læring og konkrete resultater fra projektet og de deltagende personer og virksomheder.

FabLab Fab Lab EAL Lillebælt

 

Om projektet

Projektnavn:
FabLab

Projektejer:
Erhvervsakademiet Lillebælt

Tid:
2012 - 2016

Støttet med:
4,0 mio. kroner

Website:
www.eal.dk

Rapport

Projektet er mundet ud i en rapport om deltagernes erfaringer og opnåede resultater.

Kontakt

Projektansvarlig:
Flemming Bech Thøisen
Projektleder 
Telefon: 51 64 91 41
Mail: flth@eal.dk

Jens Mejer Pedersen
Rektor
Telefon: 70 10 58 10
Mail: jmp@eal.dk  

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08