Fakta

Nedenfor findes en kort beskrivelse af Industriens Fond og dens virke.

Industriens Fond er en privat uafhængig erhvervsdrivende fond. Fondens formue på knap fem milliarder kroner er gennem mere end 100 år blevet akkumuleret via realkreditlån til industrien. I dag støtter og udvikler Fonden projekter, som styrker konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv. Fonden uddeler årligt i omegnen af 250 mio. kroner. Industriens Fond har mere end 130 aktive projekter i sin projektportefølje til en samlet værdi på mere end 800 mio. kroner.

Industriens Fond arbejder engageret og filantropisk med at styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på:

  • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
  • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
  • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
  • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
  • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 SDG mål som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer, som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på.

Danmark og danske virksomheder er særligt godt positioneret til at levere disse løsninger, og Fonden vil derfor arbejde for at styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, at danske virksomheder kan bruge verdensmålene som en innovationskraft og i relation hertil får kendskab til og konkret får udviklet forretningsmodeller, produkter, services og ydelser.