Fondens arbejde med diversitet

Kønsdiversiteten i dansk erhvervsliv bevæger sig for langsomt fremad. 

Fonden arbejder for at sikre relevante kompetencer i dansk erhvervsliv og for at virksomhederne har adgang til kvalificerede og talentfulde medarbejdere. Dette fokus omfatter også en antagelse om, at halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder. 

Fonden tror på, at det har en positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne, hvis alle talenter bringes i spil - uanset køn, nationalitet/etnicitet, alder, seksuel orientering, mv. 

I Fonden har vi fokus på kønsdiversitet – både i forhold til de konkurrenceevnefremmende projekter og aktiviteter, som vi støtter. 

Derfor tilskynder vi, at kønsdiversitet indtænkes i de projekter, som Fonden støtter, og at projekterne når bredt ud til hele det danske erhvervsliv.