Fondens fokusområder

Fonden fokuserer på projekter inden for fem fokusområder.

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne. Fonden lægger vægt på, at både projektejere, projektdeltagere og virksomheder uden for selve projektet får nytte af de projekter, som Fonden involverer sig i. "Open Source-princippet" er derfor et bærende princip i alle de projekter, som Fonden engagerer sig i.

Fonden lægger stor vægt på en grundig evaluering af de projekter, som Fonden engagerer sig i og der arbejdes derfor systematisk med effektvurdering og evaluering.

Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på følgende fem fokusområder:

  • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
  • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
  • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
  • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
  • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 SDG mål som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer, som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på.

Danmark og danske virksomheder er særligt godt positioneret til at levere disse løsninger, og Fonden vil derfor arbejde for at styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, at danske virksomheder kan bruge verdensmålene som en innovationskraft og i relation hertil får kendskab til og konkret får udviklet forretningsmodeller, produkter, services og ydelser.

evaluering

Fonden arbejder systematisk med evaluering af projekter og projektforløb. Læs mere om arbejdet nedenfor.