FORMALIA: INNOVATION

Nedenfor findes information om frister, ansøgningsproces, skabelon og lignende.

PROJEKTUDVIKLING

Industriens Fond sætter gennem en temaindkaldelse fokus på, hvordan virksomheder styrker deres innovationsevne i bred forstand.

Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen var den 9. maj 2016.
 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages af Fonden. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.
 

BEVILLING

Industriens Fonds bestyrelse har ikke reserveret en andel af sin årlige uddelinger på samlet 170 mio. kroner til temaindkaldelsen ’Innovation’. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt. Læs om tidligere temaindkaldelser på Fondens hjemmeside.
 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.
 

ANSØGNING

Ansøgningen skal sendes på mail til innovation@industriensfond.dk. Det skal fremgå af ansøgningen at projektet vedrører ”Temaindkaldelse: Innovation”.
 

ANSØGNINGSFORMULAR

Ansøgningen skal være på dansk, være maksimalt fem sider lang og udfærdiges i henhold til ansøgningsskabelonen [DOWNLOAD ANSØGNINGSSKABELON].

I én samlet pdf-fil fremsendes sammen med et budget [DOWNLOAD BUDGETSKABELON] følgende:

 • Resume med særlig fokus på projektets leverancer
 • Forpligtende samarbejdsaftaler fra partnere
 • CV’er på udførende partnere
   

BUDGET

Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende (se budgetskabelon, ’krav til budget og finansieringsplan’).
 

HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL?

 • Enkeltpersoner.
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for enkeltvirksomheder.
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
 • Projekter, hvor studierejser, webportaler, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
 • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen var den 9. maj 2016 og det skulle fremgå tydeligt, at ansøgningen omhandlede temaindkaldelsen om innovation. Læs mere i formaliateksten på denne side.

SKABELONER

I forbindelse med ansøgning, kan ansøgningsskema og budgetskabelon downloades her. De beskrives begge yderligere i formalia-teksten på denne side og kan hentes nedenfor.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om innovation, så kan en af nedenstående personer kontaktes.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk

Lars Møller Holmegaard
Projektchef
Telefon: 33 37 62 05
Mail: lmh@industriensfond.dk