Forskere undersøger virksomheders corona-krisehåndtering

18.06.2020

​Med data fra tusindvis af virksomheder vil danske og amerikanske forskere skabe ny viden om, hvad der karakteriserer kriserobuste danske virksomheder. Forskningen deles med virksomhedsledere, brancheorganisationer, rådgivere og ministerier, så flere virksomheder kan komme styrket ud af corona-krisen.

Corona-pandemien ramte dansk erhvervsliv som et kæmpe chok, men der er nyttig viden at hente i netop denne krisesituation, mener forskere fra KU, CBS og to amerikanske universiteter.  Med en kombination af spørge-undersøgelser og CVR-data vil de derfor undersøge, hvad virksomhederne gør for at overleve, og hvordan ledelsens beslutninger berører de ansatte og virksomhedernes likviditet. Og det er ikke analyser, der vil være flere år undervejs, lover forskningsleder og professor i økonomi på Københavns Universitet, Morten Bennedsen.

"Vi vil skabe viden om konsekvenserne af krisen for små og mellemstore danske virksomheder: Hvad gør de for at minimere krisens omkostninger? Hvordan virker hjælpepakkerne? Det er afgørende, at vi får den viden nu og deler den med det samme, så den kan komme dansk erhvervsliv til gode, nu hvor der er allermest brug for det", siger Morten Bennedsen.

Han og de andre forskere vil fokusere på de strategier, danske virksomheder benytter sig af, og på hvordan regeringens tilbudte hjælpeprogrammer fungerer. Ved at dele denne viden med erhvervslivets ledere, brancheorganisationer og ministerier allerede i den nuværende del af corona-krisen, håber forskerne, at kunne hjælpe virksomhederne til at komme styrket ud af krisen.

"Corona-krisen er en ny og hidtil ukendt type krise. Ingen har prøvet netop denne situation før, men analyser peger på, at fremtiden kan byde på flere lignende kriser. Både ledere, bestyrelser og de rådgivere og organisationer, der omgiver virksomhederne, kan have gavn af de erfaringer, virksomhederne gør sig lige nu. Vi vil blandt andet skabe større indsigt i, hvordan man bedst klarer sig igennem krisen, og hvordan de statslige erhvervshjælpepakker er bedst anvendt. På den måde får dansk erhvervsliv et bedre beslutningsgrundlag for kriseledelse og større forståelse for udfordringerne ved at udnytte hjælpepakkernes muligheder," fortæller lektor i økonomi på CBS, Birthe Larsen.
 

60% af virksomhederne er ramt

Forskningsprojektet Krisestyring i danske virksomheder rider på ryggen af helt ny viden, som forskerne netop dette forår har produceret med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. En spørgeundersøgelse sendt ud i april og maj til alle danske virksomheder med mere end tre ansatte – ca. 45.000 i alt har givet forskerne meget præcis viden om, hvor hårdt virksomhederne er ramt, og hvordan de i første omgang har valgt at benytte sig af hjælpepakkerne. 

Næsten 11.000 virksomheder deltog i undersøgelsen, og 60% af dem svarer, at regeringens nedlukning af landet, har haft negativ eller meget negativ effekt på forretningen. 38% af virksomhederne har benyttet sig af muligheden for at søge om lønkompensation og næsten lige så mange, 35% har valgt at udskyde betaling af moms og skat.

"Vi kan se, det er de mest trængte virksomheder, der har benyttet sig af muligheden for at sende ansatte hjem med løn, og at disse virksomheder har fyret langt færre end tilsvarende firmaer, der ikke søgte kompensation. Så hjælpepakkerne virker altså på den måde, at rigtig mange har undgået en fyring," siger Morten Bennedsen.

Hurtig erfaringsudveksling
I kølvandet på den store undersøgelse har Industriens Fond ønsket at give de mange indsigter tilbage til erhvervslivet, så de mange indsigter og erfaringer i praksis kan anvendes af virksomhederne. Derfor har fonden støttet forskerne bag undersøgelsen med godt 700.000 kroner, så de nu kan bearbejde, analysere og dele undersøgelsens resultater yderligere.

"Hensigten er at virksomhederne kan lære af hinanden og drage nytte af undersøgelsens konklusioner. Derfor samles resultaterne nu i en virksomhedsvendt rapport, som er let at anvende for beslutningstagere i danske virksomheder. På den måde får virksomhederne et værktøj til at navigere igennem krisen – og måske også i fremtidige kriser," siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der har iværksat en særlig corona-indsats, som skal hjælpe danske virksomheder i en svær tid.

Senere i 2020 gennemføres en opfølgende undersøgelse hvor forskerne vil fokusere på corona-krisens mere langsigtede konsekvenser for erhvervslivet, og undersøge, hvilke muligheder virksomhederne har, når den første del af krisen er overstået, og hvilke strategiske overvejelser, virksomhedslederne har i forhold til at komme styrket ud på den anden side.

"Vi vil gerne vide, hvad der karakteriserer kriserobust lederskab i danske virksomheder. Når vi kombinerer resultaterne fra både den første og den opfølgende undersøgelse med registerdata og resultater fra vores tidligere undersøgelser af ledelsesmetoder, har vi et unikt datagrundlag, og kan analysere, hvordan de mest robuste virksomheder er organiseret og ejet, og hvordan de bliver ledet i praksis", fortæller Morten Bennedsen.

Og så kan forskningsprojektet også være med til at ruste danske virksomheder i fremtiden, siger Birthe Larsen, der er specialist i makro- og arbejdsmarkedsøkonomi.

"Vi har set, at virksomheder i lande der tidligere har gennemlevet influenza-kriser, klarer sig bedre i den nuværende corona-krise. Vores analyser af den aktuelle situation i dansk erhvervsliv vil give os mere viden om krisehåndtering generelt - også ifht. fremtidige nationale og globale kriser. Og det vil skabe en fordel for både virksomhederne og for dansk økonomi", siger hun.

PROJEKTET

Krisehåndtering i Danske Virksomheder er finansieret af Industriens Fond med 720.000 kroner som led i fondens særlige corona-indsats, genstartNU.dk. Læs mere her på Industriens Fonds hjemmeside.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.