Fremtiden nu

Projektet vil hjælpe virksomheder til at udvikle scenarier for fremtidens produktion, der giver dem et fundament for udviklingen af bære- og tilpasningsdygtige forretningsmodeller tilpasset skiftende tider.

Omstillingsparate virksomheder har længe klaret sig bedre på det globale marked en de traditionelle produktionsvirksomheder, og med Corona krisen er behovet for agilitet i dansk industri blevet endnu tydeligere.

Fremtiden Nu vil gennem scenarie design-forløb hjælpe SMV’er gentænke produkter og tjenester, men også deres forretningsmodeller. Metoden skal bruges som et strategisk værktøj til at hjælpe beslutningstagere navigere i situationer med høj usikkerhed, og give dem simulerede løsninger til mulige fremtidsudfordring. Derigennem udvikle et road map til en fleksibel produktion.

Forløbet bygges op omkring design som tilgangen til innovation, en ramme der sætter kunder og interessenters behov i centrum. Igennem workshops og to bootcamp-forløb udvikles fire fremtidsscenarier med prioriterede indsatser, som i sidste ende skal munde ud i konkrete værktøjer til strategi- og forretningsudvikling, der kan styrke deres konkurrenceevne og mulighed for at navigere hurtigt og agilt i fremtidige krisesituationer.

Projektet henvender sig til SMV’er på tværs af brancher i produktionssektoren.

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Fremtiden Nu

Projektejer:
Dansk Design Center

Tid:
2020-2021

Støttet med:
2,57 mio. kr.

Hjemmeside:
ddc.dk/fremtidennu

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Dansk Design Center i samarbejde med DI:

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Christian Bason
Direktør
Dansk Design Center
ddc@ddc.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk