Future Skills

Projektet vil styrke industriens fremtidige IT-kompetencer ved udvikling af det nationale talentsprogram Future Skills.

Dansk erhvervsliv står til at mangle 10.000 kandidater inden for teknologi, naturvidenskab og IT i 2025, og 19.000 IT-specialister i 2030. Udfordringen kræver en indsats for kompetencer, der matcher efterspørgslen på fremtidens arbejdsmarked, så virksomheder ikke risikerer at gå glip af øget omsætning og vækst.

For at imødekomme efterspørgslen vil projektet oprette et unikt 1-årigt talentprogram inden for IT/Tech-uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler i hele Danmark med formålet at sikre udviklingen af flere talentfulde IT-studerende. I samspil med 30 virksomheder fra Technology Denmark skal programmet sikre, at de studerende opnår praksisnære IT kompetencer, men også udvikler ekstraordinære personlige og faglige egenskaber, som gør dem til dygtige medarbejdere, ledere eller iværksættere.

Talentprogrammet tager afsæt i et succesfuldt mindre pilotforløb fra 2018 fra UCL, som har vist gode effekter i forhold jobskabelse, talentudvikling og involvering af erhvervslivet. Projektet består af et praktikophold, workshops for personlig og faglig udvikling samt Matching-eventen Tech Talent Job Camp - et rekrutteringsevent, som skal skabe flere ansættelser, praktikforløb og netværkskontakter.

Projektet har til hensigt at sikre at flere talentfulde IT-studerende tiltrækkes, udvikles og fastholdes, så virksomhederne får adgang til et stort og kvalificeret udbud af IT-arbejdskraft med praksisnære kompetencer. Future Skills programmet skal bidrage til vækst og udvikling i virksomhederne, fastholde danske arbejdspladser, og styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Målgruppen er de 2-4% dygtigste og mest motiverede studerende på IT/Tech-uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler i de største byer i Danmark.

Projektet udføres af Technology Denmark i samarbejde med de danske erhvervsakademier og professionshøjskoler.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
Future Skills

Projektejer:
Technology Denmark

Tid:
2020

Støttet med:
1,7 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Technology Denmark i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Kontaktperson
Mette Beck-Nielsen
Adm. direktør
Technology Denmark
mbn@technologydenmark.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk