Genvækst

Projektet vil hjælpe dansk erhvervsliv komme styrket ud af corona-krisen ved udbredelse af ny viden og kompetencer gennem digital læring.

Dansk erhvervsliv er hårdt ramt af corona-krisen og står overfor en ukendt fremtid, hvor mange SMV’er bliver nødsaget til at re-skalere, re-designe og eventuelt rekonstruere deres virksomhed.   

Genvækst tager afsæt i den nuværende krisesituation og vil udnytte virksomhedernes behov for at genopfinde sig selv til at opbygge et styrket erhvervsliv. Genvækst er et konsortium bestående af otte erhvervsakademier i samarbejde med SMVDanmark, der igennem digital læring vil opbygge virksomheders viden og kompetencer via events, webinarer, just-in-time-mikrolæring, video og podcasts.

Projektet skal føre til ny viden, inspiration, øget samarbejde og nye partnerskaber, og på kort sigt løse virksomhedernes pressende udfordringer. På længere sigt skal en øget bevidsthed, et mere agilt beredskab, og et generelt øget vidensniveau hos både ejere og medarbejdere føre til en bedre top- og bundlinje samt i sidste ende skabe styrkede forretningsmodeller og en øget international konkurrencekraft.

Projektet henvender sig til ledere og medarbejdere i SMV’er, der skal navigere virksomheder sikkert gennem krisen.

PROJEKTET

Projektnavn:
Genvækst

Projektejer:
SmartLearning 

Tid:
2020-2021

Støttet med:
1,2 mio. kroner

Hjemmeside:
www.genvækst.nu

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af SmartLearning i samarbejde med SMVDanmark og otte erhvervsakademier. Besøg dem herunder.

 Temakonferencer

Fra 1. oktober og frem til sommeren 2021 afholdes der en række konferencer, hvor du kan blive klogere på din forretning. Læs mere om deltagelse på www.genvækst.nu

Temaindkaldelse 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer:
Tue Bjerl Nielsen
Direktør
36 15 45 34
tbn@smartlearning.dk

Kontaktperson:
Henrik Køhler Simonsen 
Ressource- og projektchef 
20 65 64 31 
hks@smartlearning.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
33 37 62 33
aw@industriensfond.dk