Hvad kan jeg blive (Tidl. Get Your Grip)?

Nyt online uddannelsesunivers skal øge udbuddet af faglærte medarbejdere til danske virksomheder i fremtiden ved at hjælpe unge til at vælge den rette erhvervsuddannelse.

Flere end 200.000 unge vælger hver år en studieretning eller et job. Dog vælger alt for få en erhvervsuddannelse. Og for dem der gør, springer 50 procent fra inden gennemført uddannelse. Det skaber et alvorligt problem for danske virksomheder, der allerede i dag oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på udvalgte områder.  

Idéen bag ’Hvad kan jeg blive?’ er at nytænke den traditionelle rådgivning med udgangspunkt i en online vejledningsplatform, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og give dem bedre forudsætninger for at vælge den rette. I sidste ende skal det give danske virksomheder adgang til bedre uddannet arbejdskraft.

Uddannelsesuniverset er lanceret som en web app i maj 2021 som en testudgave og vil blive lanceret  officielt over for unge og stakeholders i august 2021.

Der har i opbygningen af platformen været fokus på at koble den enkeltes interesser og kompetencer med konkrete forslag til erhvervsuddannelser. Universet præsenterer alle 240 erhvervsuddannelser, helt ned på specialeniveau, fordi de unge fortæller, at de ser fx tømrer som en selvstændig uddannelse, ikke som et speciale på træfagenes byggeuddannelse.

’Hvad kan jeg blive?’ nytænker desuden rekrutteringen af unge brugere: Med kontinuerlig indsats på de sociale medier trækkes unge ind og aktiveres til at undersøge mere om egne interesser og uddannelser. Ligeledes aktiveres de unge i formidling af uddannelserne, for de er eksperter, og man har derfor sideløbende med aktivering af unge i ungepaneler gjort en indsats for at få minimum to fra hver af de 240 uddannelser på erhvervsskoler til at bidrage med korte film om og fra lige nøjagtig deres hverdag på skole, i praktik eller som ny-udlærte ansat i en virksomhed.

Uddannelsesuniverset henvender sig primære til unge i 8., 9. og 10. klasse, unge, som vælger uddannelse senere pga. omvalg samt unge, som er ledige og som er jobsøgende.  

PROJEKTET

Projektnavn:
Hvad kan jeg blive? (Get Your Grip)

Projektejer:
headspace Danmark

Tid:
2021-2022

Støttet med:
1 mio. kr.

Hjemmeside:
www.hvadkanjegblivetil.dk 

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af headspace Danmark med en række aktører. Besøg dem herunder.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektejer
Trine Hammershøy
Direktør
Det Sociale Netværk/Headspace
50 84 68 46
th@detsocialenetvaerk.dk

Projektleder
Trine Lindahl
Direktør
Protekta Aps
25 13 45 15
trine@protekta.dk

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk