H.C. Ørsted 2020

I 2020 fejrer Danmark 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, der står som en af verdens største naturvidenskabelige opdagelser, som har været med til at muliggøre udviklingen af det moderne teknologisamfund.

200-året for opdagelsen af elektromagnetismen fejres gennem 12 signaturprojekter og en lang række aktiviteter, der både markerer elektromagnetismens, naturvidenskabens, teknologiens og nysgerrighedens betydning for vores samfund. 

Formålet med HCØ2020 er at styrke den naturvidenskabelige dannelse i Danmark på tværs af alle alderstrin, samt højne den almene viden og interesse for naturvidenskab og teknologi over hele landet – med fokus på fremtidens teknologi og udfordringer. Det er målsætningen, at 1,6 millioner danskere skal deltage i et HCØ2020-relateret arrangement i løbet af året. Fonden støtter HCØ2020 med en bevilling til vandreudstillingen ”H.C. Ørsted på ny".

Vandreudstillingen fokuserer på H.C. Ørsteds opdagelser, på mennesket bag opdagelsen, hans samtid og verdensbillede. Udstillingen kommer blandt andet til at rumme Ørsteds komplette samling af kompas, fysikinstrumenter, korrespondancen med H.C. Andersen, portrættet malet af Eckersberg m.v. 

Ørsteds betydning for dansk ølbrygning og sukkerproduktion vil ligeledes blive illustreret i vandreudstillingen. Som en formidlingsaktivitet vil der i tilknytning til udstillingen være foredragsfaciliteter. 

Udstillingens udtryk vil have vægt på æstetik og sanselighed med videoinstallationer og lyssætninger, der  fortolker naturfænomener som nordlys, magnetfelter, lys mv. Temaerne i udstillingen vil tage afsæt i følgende tre områder:

  • H.C. Ørsteds verdensbillede og samtid
  • Opdagelsen og eksperimenternes styrke – på skuldrene af en gigant
  • Arven efter H.C. Ørsted

Vandreudstillingen starter ud i Rundetårns udstillingslokaler fra d.1.juli til 26.september 2020. Herefter skal udstillingen vises på Syddansk Universitet i Odense og på Steno Museet i Aarhus, hvorefter den vil blive tilbudt fremvist på op til to tekniske museer i de øvrige nordiske lande og England. Udstillingen vil siden indgå i Teknisk Museums nye opbygning.

HCØ2020 er initieret af Danmarks Tekniske Universitet og ledes i et konsortium bestående af Danske Universiteter, Astra (det nationale naturfagscenter), Experimentarium og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 
 

PROJEKTET

Projektnavn:
H.C. Ørsted 2020

Projektejer:
DTU

Tid:
2020

Støttet med:
1 mio. kroner

Hjemmeside:
hco2020.dk 

PROJEKTPARTNERE

Vandreudstillingen udføres i samarbejde med:

KONTAKT

Kontaktperson:
Trine Hagerup 
Projektkoordinator HCØ2020.
Telefon: 93510341
Mail: triha@dtu.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk