Historie

Siden stiftelsen i 1898 har fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger, inden den fandt sin nuværende form, mission og strategi som Industriens Fond i 2009.

Industriens Fond blev oprindeligt grundlagt i 1898 under navnet Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme blev etableret i en tid, hvor dansk erhvervsliv havde historisk svært ved at finde finansiering til udviklings- og ejendomsprojekter. Fonden etablerede sig derfor som belåner af ejendomme og driftsmidler og var således i stand til at yde finansiering til dansk erhvervsliv, særligt industrien.

Siden stiftelsen i 1898 har Fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger, før den i 2009 fandt sin nuværende form, mission og strategi som Industriens Fond.

  • 1898: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme grundlægges.
  • 1971: Industriens Hypotekfond grundlægges.
  • 1981: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme og Industriens Hypotekfond lægges sammen under navnet Industriens Realkreditfond.
  • 1990: Industriens Realkreditfond overdrager udlånsvirksomheden til IRF Industrifinansiering Holding A/S.
  • 1992: IRF Industrifinansiering Holding A/S fusionerer med Tryg Nykredit Holding A/S og bliver et 100 pct. ejet datterselskab af Nykredit A/S. Industriens Realkredit Fond bliver aktionær i Tryg Nykredit Holding A/S.
  • 2009: Industriens Realkreditfond ændrer navn til Industriens Fond.
     

Industriens Fond i dag

Med tiden har forholdene og udfordringerne i dansk erhvervsliv og industri ændret sig. Industriens Fond har ligeledes udviklet sig og fokuserer i dag på at udvikle og støtte innovative projekter, der bidrager til at skabe replikerbar og ny viden, som kan gavne dansk industri og erhvervsliv som helhed.

For at markere det nye strategiske fokus og status som uafhængig filantropisk erhvervsdrivende fond, skiftede fonden i 2009 navn til Industriens Fond.