Hvad støtter Industriens Fond?

Industriens Fond er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der støtter projekter, der skal fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der støtter projekter, der har potentialet til at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne inden for såvel traditionelle som nye områder og teknologier. Industriens Fond er således ikke en venturefond.

Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, så de fremadrettet – efter endt støtte – vil kunne fortsætte uden økonomiske tilskud. Viden, kompetencer og teknologier som udvikles i et støttet projekt skal kunne replikeres og således gavne erhvervslivet som helhed i bred forstand.

Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på:

 • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
 • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
 • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
 • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
 • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 SDG mål som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer, som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på.

Danmark og danske virksomheder er særligt godt positioneret til at levere disse løsninger, og Fonden vil derfor arbejde for at styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, at danske virksomheder kan bruge verdensmålene som en innovationskraft og i relation hertil får kendskab til og konkret får udviklet forretningsmodeller, produkter, services og ydelser.
 

Hvad støtter fonden ikke?

Industriens Fond støtter projekter der gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det kan være inden for mange brancher, emner og teknologier, men som udgangspunkt yder Industriens Fond ikke støtte til følgende:

 • Enkeltpersoner – f.eks. i form af bogudgivelser, ph.d.-forløb eller legater
 • Studierejser
 • Grundforskning
 • Aktiviteter eller projektudvikling, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for ansøger
 • Projekter, hvor udgivelse af faglitteratur og lærebøger er det primære formål
 • Anskaffelse af maskiner eller andet teknologisk udstyr, medmindre det indgår som en del af et samlet projekt
 • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted

Fondens strategi

Læs mere om Industriens Fonds strateg og uddelingspolitik ved at benytte linket nedenfor.