I transit mod uddannelse

Erfaringer viser at en stor del af udsatte unge falder fra ungdomsuddannelserne. Den tendens ville projektet gerne gøre op med.

Erfaringer viser at en stor del af udsatte unge falder fra ungdomsuddannelserne. Derfor er forståelsen for, hvordan man bedst muligt fastholder disse unge i ungdomsuddannelser et vigtigt element for dansk industri og det danske samfund i bredere forstand.

Projektet havde til formål, at dokumentere hvad der virker til at fastholde særligt udsatte unge i ungdomsuddannelserne. Projektet målrettedes elever i 10. klasse. Eleverne blev fulgt tæt gennem forløbet.

 

Metode

Skolen Sputnik udførte projektet. Projektet byggede på flere elementer:

  • Der blev indledt et samarbejde mellem virksomheder og elever, så eleverne kom i praktik tidligt i forløbet.
  • Eleverne tildeltes psykologer og fik udarbejdet en grundig funktionsbeskrivelse, som følger eleverne videre til deres kommende uddannelsessted.
  • Projektet gennemførte et kompetenceudviklingsforløb med de lærere, som havde med eleverne at gøre.
  • Projektet etablerede en mentorordning, som fungerer som en slags støttekontaktperson for eleverne.

 

Resultater

Projektforløbet blev afsluttet i 2014 og mundede ud i en evalueringsrapport. Særligt mentorordningen har vist sig at være gavnlig for fastholdelsen af de unge i uddannelsessystemet.

Om projektet

Projektnavn:
I transit mod uddannelse

Projektejer: 
Skolen Sputnik

Tid:
2013 - 2014

Støttet med: 
475.750 kr.

Website:
www.skolensputnik.dk

resultater

Evalueringsrapporten viser at projektet har opnået en række mål. Blandt andet har arbejdet med mentorer vist sig at være særdeles gavnligt.

Kontakt

Projektansvarlig:
Anne Berglund
Konsulent
M: 41 78 31 31
E: anb@skolensputnik.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
M: 33 37 62 08
E: oos@industriensfond.dk