Impact StartUp

Formålet med projektet er at professionalisere sociale iværksættere, styrke deres konkurrenceevne og forbinde dem med et nordisk panel af impact investorer. 

Danmark har brug for sociale iværksættere, der kan hjælpe med at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som det danske velfærdssystem står overfor – og for impact investorer der kan hjælpe med at skalere deres initiativer.

Overlevelsesraten for sociale iværksættere er lavere end hos øvrige iværksættere, og der findes ingen væksttilbud. Samtidigt opleves der udfordringer med at måle og kapitalisere på den sociale impact, som de sociale iværksættere skaber. Impact Startup har til formål at lave sociale acceleratorforløb for sociale iværksættere med potentiale til at skalere ud over danske grænser samt at matche disse med impact investorer, der kan at bidrage med vækstkapital til skalering på dansk såvel som nordisk niveau.

Projektet vil hjælpe iværksættervirksomheder med at kombinere vækst med socialt ansvar, så de er har en bedre forudsætning for at vækste både økonomisk, socialt og samfundsmæssigt.

Målgruppen er iværksættere med en forretningsmodel, der tilbyder løsninger på nogle af velfærdsstatens udfordringer.

Projektet udføres af Den Sociale Kapitalfond Accelerator og indgår som den danske del af et nordisk økosystem for sociale iværksættere og investorer ved navn Impact Startup Nordic.
 

Aktiviteter

Projektet består af to sociale acceleratorforløb, som hver består af følgende hovedaktiviteter;

1.BootCamp
Der afholdes indledningsvist en tre dages workshop for 30 startups. Her vil bl.a. eksperter, investorer, potentielle kunder og samarbejdspartnere også deltage.
På baggrund af denne BootCamp udvælges 10 startups til at deltage i acceleratorløbet.

2.Impact StartUp Accelerator (6. mdr.)
I denne fase vil de 10 udvalgte startups få rådgivning og sparring i forretningsudvikling i form af master classes, workshops og networking, og der afholdes en DemoDag hvor investorer, kunder, fonde og andre interessenter, offentlige som private, kan deltage.

3. Advisoryforløb (12 mdr.)
I den sidste fase af projektet vil de 10 startups modtage opfølgende rådgivning og sparring på deres forretningsudvikling samt modtage hjælp til investor matching.
 

EFFEKT

Projektet har til hensigt at sikre sociale iværksættere en højere overlevelses- og vækstrate samt at skabe et stærkt økosystem for sociale iværksættere og impact investorer. Indsatsen skal munde ud i positiv økonomisk vækst for deltagende startups, en positiv samfundsudvikling og -effekt samt en positiv social nytteværdi også kaldet ’Social Return of Investment’.  

PROJEKTET

Projektnavn:
Impact StartUp

Projektejer:
Den Sociale Kapitalfond Accelerator

Tid:
2020-2022

Støttet med:
5,1 mio. kroner

Hjemmeside:
impactstartup.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Den Sociale Kapitalfond Accelerator i samarbejde med Impact Startup Nordic.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Birgitte Frost Mathiesen
Managing Partner og adm. direktør
Telefon: 28 49 00 80
Mail: bfm@socialkapitalfond.dk​

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk