Styrkelse af Index-Award

Projektet vil uddanne danske industrivirksomheder inden for bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Bæredygtige løsninger på globale udfordringer er ikke længere blot filantropi, men bærer i sig mulighed for meget store nye markeder for erhvervslivet. Projektets overordnet formål er at rebrande INDEX: Award og udvikle værktøjer til dansk erhvervsliv for til fulde at kunne udnytte Sustainable Development Goals-markedet (SDG).

Projektet vil sikre den fremtidige eksistens og udvikling af INDEX: Award og sideløbende etablere et program, der styrker dansk erhvervslivs udbytte af og engagement i den store globale designpris, som fokuserer på bæredygtige løsninger, der medvirker til at opfylde SDG’erne. INDEX: vil, via sin erfaring og sit udgangspunkt i designtænkning, have det netværk, den viden og de redskaber virksomhederne bør tilføres, og således blive den optimale partner for virksomhederne.

Projektets primære målgruppe er både små og store danske virksomheder, der ønsker en skalering af deres produkter/services og dermed udnytte den opbyggede konkurrencefordel på markedet for bæredygtighed. I praksis ledes projektet af INDEX: Design to Improve Life.
 

METODE

Projektet strækker sig over perioden 2018-2021. Aktiviteterne omfatter en lang række forløb, som på den ene side styrker INDEX: Award på langt sigt og på den anden side styrker danske virksomheders udbytte af INDEX: Award. Forløbene understøtter, at danske virksomheder får adgang til ny, systematiseret og målrette viden og mulighed for at udvikle, markedsføre og skalere nye produkter, systemer, services og processer med fokus på bæredygtighed.

Dette sker ved, via projektet, at tilføre virksomhederne specifik viden, netværk, værktøjer, uddannelse og kontakt til investorer, der gør det muligt for dem dels at rette deres eksisterende produktkatalog mod bæredygtighedsmarkedet i højest mulige udstrækning og dels at udvikle, lancere og skalerer helt nye produkter til markedet.

 • Kortlægning
  Projektet indledes med en kortlægning af virksomheder i alle danske regioner, på tværs af brancher og størrelses engagement i bæredygtighedsagendaen/SDG’erne.
   
 • Kompetenceudviklingsforløb
  Efterfølgende planlægges der skræddersyede kompetenceudviklingsforløb i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed, hvor deltagende virksomheder deles ind i 4 målgrupper alt efter individuelt behov. Kompetenceudviklingen etableres med fokus på størst mulig effekt for den enkelte virksomhed.
   
 • Vidensnetværk
  Projektet skal mund ud i en vidensplatform, hvor deltagende virksomheder deler sine erfaringer og hjælper hinanden, men hvor INDEX i sidste ende er den komplette partner.

 

EFFEKT

Projektet vil på baggrund af den viden, der er udviklet via INDEX: Award opbygge en række værktøjer. Værktøjerne vil spænde fra ny viden over læring og uddannelse til profilering, markedsføring, netværk og mulighed for at præsenterer sig for investorer.

Danske virksomheder får værktøjer til aktivt at forandre sig med det formål at opnå en større andel af det globale marked for bæredygtige løsninger og dermed vækst og jobskabelse.

Der søges to primære effekter via initiativerne:

 •  1. Langsigtet sikring og styrkelse af INDEX: Award, som generator for viden om bæredygtige 
       løsninger på globale udfordringer.
 •  2. Styrkelse af danske virksomheders konkurrencefordele på det globale marked for
       bæredygtige løsninger på globale udfordringer.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

 • Styrkelse af INDEX: Award og etablering af et stærkt nyt programområde, hvor danske virksomheders konkurrenceevne styrkes via tæt samarbejde med prisen
 • Danske virksomheder tilegner sig ny generelviden om det internationale marked for bæredygtige løsninger via Call for Nominations
 • Informationskampagner vil give danske virksomheder viden om mulighederne i INDEX: Award og viden om deres muligheder på markedet for bæredygtige løsninger
 • Der oprettes et online læringsforløb via podcast, video og e-learning-forummet. Forløbene er rettet mod den enkelte virksomheds kerneområder, forretningsudvikling, skalering og investering
 • De danske virksomheder får mulighed for at opnå eksponering overfor internationalt førende journalister og medier indenfor bæredygtighedssektoren
 • Virksomhederne får mulighed for at pitche/samarbejde med/udvikle med danske og internationale

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Styrkelse af Index-Award

Projektejer: 
INDEX: Design to Improve Life

Tid: 
2018-2021

Støttet med: 
16 mio. kroner

iNDEX:

Projektet ledes af INDEX: Design to Improve Life. Organisationen, og dens store katalog af viden, kan besøges via linket nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Liza Chong
Adm. direktør
Telefon:  42 80 20 84
Mail: lc@designtoimprovelife.dk​

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk