Industriel IoT realtid med 5G

Projektet vil udbrede kendskabet og forretningsmulighederne til 5G og anden trådløs IoT til dansk erhvervsliv.

5G er den næste store teknologiudvikling, som over de kommende år vil omforme det danske IT-landskab. Trådløs kommunikation og den kommercielle udnyttelse af data forventes at være afgørende for fremtidens ”forbundne” industrivirksomheder, hvor IoT, kunstig intelligens, robotter, droner samt virtual og augmented reality i stigende grad bliver en del af virkeligheden. Der ligger derfor en udfordring i at modne fremstillingsindustrien, og sikre at den er klar til at indtage en førerposition i en bredere Industri 4.0. kontekst.

Projektet har såldes til formål at oplyse dansk industri på om de forretningsmulighederne 5G og anden trådløs IoT tilbyder, samt at give virksomheder mulighed for at prøve teknologierne af i praksis. Som led i projektet vil der blive afviklet en række pilotprojekter fokuseret på industriel 5G-use cases.

Målgruppen er digitalt modne SMVer, hvor pålidelig udveksling af store datamængder i realtid er vigtig for virksomhedens udvikling. Det gælder leverandører/brugere af mobile og kollaborative robotter, sikkerhedsløsninger, medie- og underholdningsproduktion, industriel produktion, landbrug, sundhed og velfærd. 

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med DI, og Togsverd Consult samt en række netværkspartnere.
 

METODE

Projektet er opdelt i fire hovedaktiviteter:

1. Seminarer i samarbejde med andre organisationer
I den første fase skabes awareness i erhvervslivet om 5G-teknologiens muligheder, via en seminar- og workshoprække, afholdt i samarbejde med relevante netværkspartnere.

2. Udvikling af løsninger og forretningsmodeller
Smart Production Lab etablerer i anden fase en sandkasse-facilitet med en 5G forsøgssender, som skal danne afsæt for afviklingen tredje fases pilotprojekter.

3. Pilotprojekter
Fem pilotprojekter med 2-4 virksomheder i hvert gennemføres med henblik på at teste relevante scenarier af høj anvendelighed for danske virksomheder.

4. Netværk
Der gennemføres i alt tre netværksforløb bestående af fire møder for 45 virksomheder, der ikke har deltaget  projektet. Møderne har til hensigt at kortlægge de konkrete udfordringer virksomheder oplever i forbindelse med implementering af løsninger, som gør brug af 5G, andre trådløse teknologier eller Industri 4.0.
 

EFFEKT

Projektet forventes at have en positiv indvirkning på innovation og konkurrenceevnen, idet et større antal virksomheders digitalisering og industri 4.0 parathed styrkes i forbindelse med at 5G bliver en integreret del af at kunne udveksle store datamængder i realtid. Erfaringerne fra projektet skal katalysere samarbejde mellem leverandør- og brugervirksomheder og de nøgleaktører, der kan fremme transformationen til industri 4.0.

PROJEKTET

Projektnavn:
Industriel IoT realtid med 5G

Projektejer:
Aalborg Universitets (AAU)  

Tid:
2020-2022

Støttet med:
3,25 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med række danske aktører:

Netværksomhedspartnere:


Leverandørpartnere:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Preben Mogensen
Professor
Telefon: 99 40 86 58
Mail: pm@es.aau.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nadika Bulathsinhala
Projektleder
Cyberindsats
nb@industriensfond.dk
23 950 051