Industriel Teknologi og Software

ITOS-projektet har skabt mere viden om indlejrede systemer og har desuden skabt en platform for samarbejde på tværs af virksomheder, universiteter og internationale videnscentre.

Med projektet Industriel Teknologi og Software (ITOS) har Industriens Fond bidraget til at skabe mere viden om indlejrede systemer (embedded systems) og begræber som Internet of Things, samt Big Data. Blandt andet har projektet udarbejdet en metode til at udvikle, designe og anvende industriel teknologi og software inden for en lang række brancher. Som led i det arbejde er der også skabt en platform som skal lette og øge samarbejdet på tværs af virksomheder, universiteter og internationale videnscentre.

Således har ITOS-projektet hen over projektets 4-årige løbetid, både skabt ny viden, styrket danske kompetencer og designet veldokumenterede metoder til udvikling af indlejrede teknologier i danske virksomheder.

resultater

Arbejdet med indlejrede systemer i danske virksomheder har mundet ud i en såkaldt workbook om emnet. Med bogen ved hånden, kan man som virksomhedsleder skabe sig et hurtigt overblik over arbejdet med internet og things og lignende udfordringer. Ligeledes kan rapporten vise vejen til godt implementeret it i eksempelvis en dansk industrivirksomhed.

 

Om projektet

Projektnavn:
Industriel Teknik og Software (ITOS)

Projektejer:
DI ITEK

Tid:
2011 - 2015

Støttet med: 
5,5 mio. kroner

Website:
ITOS

Læs workbooken

ITOS-projektet har udgivet et samlet værk hvor gode råd, erfaringer og metoder er samlet og præsenteret på en brugervenlig måde. På den måde kan projektets viden benyttes i virksomheder over hele landet.

Kontakt

Projektansvarlig:
Henrik Valentin Jensen
Chefkonsulent
Telefon: 29 49 46 28
Mail: hjn@di.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08