Kan et besøgscenter styrke promoveringen af dansk sundhed?

13.02.2018

Nyt forprojekt skal afklare behovet og undersøge mulighederne for at etablere et nationalt besøgscenter, som kan styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Erfaring viser, at når udenlandske topledere og beslutningstagere besøger Danmark, så har de sjældent den tid til rådighed, som det reelt kræver at blive introduceret til alle de danske produkter og løsninger, som ligger inden for de besøgendes interessefelt. Derfor må der ofte prioriteres og det betyder at relevante løsninger eller produkter reelt vælges fra.

Et nyt besøgscenter kan være med til at afhjælpe behovet for prioritering. Etablering af et besøgscenter, hvor delegationerne mere slagkraftigt og systematisk kan introduceres til de danske produkter, virksomheder og styrkepositioner kan måske skabe større udbytte og bidrage til eksport og vækst.

Med støtte fra Industriens Fond, skal Healthcare DENMARK gennem et nyt forprojekt afklare behovet for et besøgscenter, samt hvilke muligheder der i praksis er for at etablere et nationalt dansk besøgscenter for sundheds- og velfærdsløsninger.

Som land er vi førende inden for forebyggelse, pleje, sundhed og velfærd, og der findes mange danske virksomheder, der leverer innovative produkter og løsninger til stort set alle dele af sektoren. Uden for Danmarks grænser efterspørges den slags løsninger i stadig større omfang og det er vigtigt, at den efterspørgsel omsættes til konkrete salgsaftaler for danske virksomheder. Med det for øje skal det nu undersøges, om et nyt nationalt besøgscenter kan være med til at styrke fremvisningen og afsætningen af danske sundheds- og velfærdsydelser,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der støtter det nye forprojekt med 1,8 mio. kroner.
 

Flere besøg og mere værdi

Det er Healthcare DENMARK, der skal være tovholder på det nye forprojekt. Og her håber man at kunne gøre sit arbejde endnu bedre i fremtiden.

Siden etableringen af Healthcare DENMARK har vi været vært for mere end 2.000 topledere og beslutningstagere, som har besøgt Danmark for at blive inspireret af danske løsninger og produkter indenfor sundheds- og velfærdsområdet. Det har kastet både eksport og ny viden af sig. Men vi har set, at besøgscenter-modellen har virket godt for andre brancher og derfor bliver det spændende at se, hvad det her forprojekt vil vise om potentialet for sundheds- og velfærdsområdet – hvis vi kan håndtere flere besøgende på bedre vis, så vil vi selvfølgelig gerne det,” siger Hans Erik Henriksen, der er CEO hos Healthcare DENMARK, om forprojektet, der blandt andet skal se nærmere på markedet, på interessenter og på øvrige aktører i sektoren.
 

Gode erfaringer fra det grønne område

Idéen med et nationalt besøgscenter er ikke ny. Tilbage i 2012 stod Industriens Fond bag etableringen af House of Green, der er et nationalt besøgscenter for danske cleantech-løsninger.

House of Green har bidraget positivt til den danske eksport af grønne produkter og løsninger. Så idéen med et besøgscenter er ikke fremmed for os. Men det er vigtigt at få kortlagt og konkretiseret en række ting, inden man eventuelt går videre med skabelsen af et besøgscenter med fokus på sundhedsløsninger,” siger Mads Lebech fra Industriens Fond.

Projektet

Projektet er egentlig et forprojekt, der skal afklare behovet for og undersøge mulighederne i at etablere et nationalt besøgscenter, som kan styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

PARTNERE

Projektet gennemføres af Healthcare Denmark i samarbejde med partnerkredsen, der udgøres af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet samt Danske Regioner, Region Syd, Dansk Erhverv, Dansk Industri og en række små og mellemstore virksomheder fra sundheds- og velfærdsteknologiområdet. 

MERE INFO

Ønskes yderligere information om Industriens Fonds engagement i det nye projekt, så kan fonden kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk