Knowledge to Connect

Knowledge to Connect går ud på at skabe ny viden til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne om, hvordan Danmark fastholder og udbygger sin internationale tilgængelighed.

Projektet har kortlagt, hvordan Københavns flyforbindelser påvirker konkurrenceevnen og hvordan effekten optimeres - blandt andet i forhold til at tiltrække internationale investeringer og højtuddannet arbejdskraft.

Projektet skal ses i sammenhæng med markedsføring af København og Danmark som en let tilgængelig og erhvervsvenlig destination. Projektet har således bidraget til at skabe viden om hvilke flyforbindelser der ville gavne København og resten af Danmark.

Midlerne fra Industriens Fond har været øremærket på en måde, så det ikke alene er antallet af ruter til København og det øvrige Danmark, der øges og fokuseres på. Det har i lige så høj grad været de forbindelser, der har afgørende betydning for dansk erhvervsliv, som har været prioriteret.

 

resultater

Projektet har vist, at det primært er USA og Kina der fremhæves, som de to lande uden for Europa, der er mest økonomisk attraktive, og som har størst økonomisk aktivitet i og med Danmark.

Af andre lande uden for Europa fremhæves især de resterende BRIK-lande, Brasilien, Rusland og Indien – og primært de største byer i de pågældende lande. Desuden nævnes også vækstlande som Sydkorea, Singapore, Hongkong og Mexico.

Hvad angår flyforbindelser, er det kendetegnende, at der, i hvert fald fra Københavns Lufthavn i Kastrup, er relativt gode flyforbindelser til langt størstedelen af de mest relevante destinationer for dansk erhvervsliv. Dette gør sig specielt gældende inden for Europas grænser.

Uden for Europas grænser synes de væsentligste huller i nettet af flyforbindelser at vedrøre destinationer som Seoul, Hongkong, Boston, Houston og Sao Paulo, samt Shenzhen og naboregionen Guangzhou i Kina.

Projektets analyser og white papers kan tilgås nedenfor sammen med projektets endelige resultater og metoder.

Om projektet

Projektnavn:
Knowledge to Connect

Projektejer:
Wonderful Copenhagen &
Copenhagen Capacity

Tid:
2010 - 2014

Støttet med: 
1,6 mio. kr.

Kontakt

Projektansvarlig:
Kristian Pedersen
Research Manager
M: 23 27 01 30 
E: kpe@copcap.com

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08

resultater

I forbindelse med projektets afslutning er der udarbejdet en rapport med resultater og metoder.