Manufacturing Academy of Denmark

Manufacturing Academy of Denmark (MADE) skulle løfte dansk produktion gennem samarbejder mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter.

Manufacturing Academy of Denmark (MADE) var et ambitiøst tiltag, som skulle løfte dansk produktion. I praksis var MADE et forskningssamarbejde mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter. Ideen var, at produktionsvirksomheder i hele landet skulle nyde godt af den seneste viden og forskning, så virksomhederne kunne udvikle nye produkter og finde smartere måder at arbejde på.

Siden lanceringen af MADE i 2014 har projektet bidraget til en række nyskabelser og positive resultater til gavn for produktionsvirksomheder i Danmark. Blandt de
overordnede mål for 2014-2018 var: 

  • Samling af produktionsaktører i en ny samarbejdsform, der leverer anvendt forskning, innovation og uddannelse
  • Genopbygning af økosystemet omkring produktion, herunder sikre pipeline for ny generation af produktionsforskere i Danmark 
  • Accelerere implementering af nye teknologier og metoder i produktionsvirksomheder i Danmark 

MADE har i høj grad vist sig at være værdiskabende for de deltagene virksomheder. På fem år er foreningen vokset til i alt 185 betalende medlemmer, hvoraf de 162 er virksomheder. ¾ af virksomhederne beskæftiger færre end 100 medarbejdere i Danmark.

Bevillingen fra Industriens Fond har muliggjort iværksættelsen af 35 skræddersyet demonstrations- projekter og 6 klyngeprojekter, hvor virksomheder søgte op til 92.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring eller afprøve en bestemt idé.  Igennem 1:1 forløb fik SMV’erne demonstreret en ny teknologi eller metode, der forbedrede deres produktion. MADE har derudover afholdt 16 innovationskonferencer, 12 Open Labs og 12 virksomhedsbesøg. Disse 40 arrangementer har tilsammen haft deltagelse af 2.944 personer med ventelister som en indikator på projektets massive interesse.

Projektet er nu afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i projektets afsluttende rapport.

Metode

25 produktionsvirksomheder, fem universiteter, to teknologiske institutter og Dansk Industri har med støtte fra Industriens Fond, og efterfølgende en række andre fonde, dannet den fælles forening MADE.

Industriens Fond bevilligede i alt 12 mio. kroner til projektet, der var forankret i DI - Dansk Industri. De første 2 mio. kroner sikrede MADE-projektet en solid opstart, mens de efterfølgende 10 mio. kroner  gik til udvikling af aktiviteter i MADE. Det har blandt andet været helt elementære praktiske aktiviteter, som udvikling af hjemmeside og afholdelsen af den årligt tilbagevendende MADE Årsdag, men det har også været afholdelsen af vigtigere aktiviteter som demonstrationsprojekter, innovationsworkshops, Open Labs og relevante virksomhedsbesøg og netværksarrangementer.

I kølvandet på Industriens Fonds katalytiske bevilling har MADE også modtaget støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Ydermere har en lang række af virksomheder givet værdifulde bidrag i form af eksempelvis vidensmedarbejdere og anden ekspertise.
 

Målsætning

MADE skulle bidrage til at stoppe tabet af produktionsarbejdspladser i Danmark. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser i danske produktionsvirksomheder faldet og målet var, at MADE i samspil med virksomheder, universiteter og teknologiske institutter kunne medvirke til at vende den negative udvikling. MADE skulle sikre rammerne for, at danske virksomheder kunne udvikle og optimere produktionen og innovationen i samspil med viden fra forskning og andre virksomheder.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
MADE

Projektejer: 
DI - Dansk Industri

Tid:
2012-2018

Støttet med: 
12 mio. kroner

Hjemmeside:
www.made.dk

Demostrationsprojekter

MADE har iværksat 35 skrædder-
syet demonstrationsprojekter og 6 klyngeprojekter til at løse virksomhedernes konkrete udfordringer. Resultaterne kan læses i nedensstående rapport:

Innovationsaktiviteter

MADE har i samarbejde med Industriens Fond gennemført 16 innovations-
konferencer, 12 Open Labs, 12 virksomhedsbesøg som beskrives forneden: 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport:

Afsluttende rapport fra Manufacturing Academy of Denmark

KONTAKT

Projektansvarlig:
Nigel Edmondson
Direktør
Telefon: 21 43 46 78
Mail: nfedmondson@made.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk