Manufacturing Academy of Denmark

Manufacturing Academy of Denmark (MADE) løfter dansk produktion gennem samarbejder mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter.

Manufacturing Academy of Denmark (MADE) er et samarbejde mellem industrien, fonde, foreninger og forskningsmiljøer med formålet at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder.

MADE skal styrke produktionsvirksomheder med ny viden og gøre Danmark til verdens førende produktionsland gennem forskning, innovation og uddannelse.

Siden lanceringen af MADE i 2014, har Industriens Fond samarbejdet med MADE om at bringe den nyeste viden ind i produktionsvirksomheder i Danmark.

Med MADE FAST fortsættes dette samarbejde.

MADE FAST, der står for Fleksibility, Agility, Sustainability og Talent, er rammen omkring en ny fireårig projektperiode 2019-2023. I MADE FAST er der involveret mere end 50  virksomhedspartnere i samspil med industrielle partnere, universiteter, GTS-institutter og fire uddannelsesinstitutioner. Derudover er projektet støttet af Innovationsfonden, Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i København og Dansk Industri.

Syv aktiviteter danner rammen om Industriens Fonds samarbejde med MADE FAST.

1.Demonstrationsprojekter
Aktiviteten er en videreførelse af de demonstrationsprojekter, som Fonden har støttet i 2014-2018, hvor der skræddersyes forløb af 6 måneders varighed, hvor danske SMV’er får assistance fra eksperter på GTS-institutterne til at definere, afgrænse og beskrive en konkret udfordring, samt får teknisk og metodisk støtte til at gennemføre det konkrete projekt.

2. Virksomhedsudvikling via faglige netværk
Denne aktivitet omfatter facilitering af vidensdeling og møder i netværksgrupper på tværs af mindre og større virksomheder samt på tværs af brancher med henblik på at skabe et forum for idéudvikling.

3. Nye digitale værktøjer til deling af viden
Udviklingen af digitale videndelingsværktøj så som webinarer skal skalere vidensdelingen og samtidig imødekomme udfordringen med at få virksomheder til at optage ny viden.

4. Projektledelse for digitale træningsforløb
En videreudvikling af det allerede udviklede MADE Learning Factory, hvor der eksperimenteres med læringsforløb relateret til nye produktionsteknikker og -processer. En ny effektdokumentering skal være med til at udvikle uddannelseskoncepter og give medarbejdere nemmere afgang til opkvalificering.

5. MADE Materiale Fast Track for avanceret produktion
Fast Track ordningen skal skabe værdi ud af nye produktionsmetoder, og består af følgende fire elementer: Fast track sprints, etableringen af et materiale ekspertpanel, etableringen af fire faglige netværk indenfor materialer med hver 40 deltagere, samt halvårlige temaspecifikke konferencer for i alt 400 virksomheder.

6. Young Researchers Workshop
Denne aktivitet skal sikre opbygning af en ny stærk generation af forskere på produktionsområdet og dermed understøtte forskningen og udviklingen indenfor produktion.

7.Governance og videndeling via sekretariatet
Denne aktivitet omfatter koordinering og central projektledelse hos MADE, som skal sikre, at den i aktiviteten tilvejebragte viden bliver delt effektivt i det danske produktionsøkosystem.
 

MADE 2014-2018

MADE har i høj grad vist sig at være værdiskabende for de deltagende virksomheder. På fem år er foreningen vokset til i alt 185 betalende medlemmer, hvoraf de 162 er virksomheder. ¾ af virksomhederne beskæftiger færre end 100 medarbejdere i Danmark.

Bevillingen fra Industriens Fond har muliggjort iværksættelsen af 35 skræddersyet demonstrations- projekter og 6 klyngeprojekter, hvor virksomheder søgte op til 92.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring eller afprøve en bestemt idé.  Igennem 1:1 forløb fik SMV’erne demonstreret en ny teknologi eller metode, der forbedrede deres produktion. MADE har derudover afholdt 16 innovationskonferencer, 12 Open Labs og 12 virksomhedsbesøg. Disse 40 arrangementer har tilsammen haft deltagelse af 2.944 personer med ventelister som en indikator på projektets massive interesse.

Projektets første programperiode er afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i projektets afsluttende rapport.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
MADE

Projektejer: 
DI - Dansk Industri

Tid:
2012-2018 12 mio. kr.
2019-2023 15 mio. kr.

Støttet med: 
27 mio. kroner

Hjemmeside:
www.made.dk

Demostrationsprojekter

MADE har iværksat 35 skrædder-
syet demonstrationsprojekter og 6 klyngeprojekter til at løse virksomhedernes konkrete udfordringer. Resultaterne kan læses i nedensstående rapport:

Innovationsaktiviteter

MADE har i samarbejde med Industriens Fond gennemført 16 innovations-
konferencer, 12 Open Labs, 12 virksomhedsbesøg som beskrives forneden: 

MADE Materiale kort forklaret

MADE Podcasts

Digitale tvillinger, sensorer, samarbejdende robotter, cirkulær produktion og nye materialer. I MADE Podcast ser med virksomheder og eksperter på tendenser og nybrud i dansk produktion og sætter det i perspektiv til resten af verden.

Du kan høre og downloade alle MADE Podcasts på:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport:

Afsluttende rapport fra Manufacturing Academy of Denmark

KONTAKT

Projektansvarlig:
Nigel Edmondson
Direktør
21 43 46 78
nfedmondson@made.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk